Niet van brood alleen…

(…) 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van
brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
(Uit Matteüs 4)

Wij leven van elk/alle woord uit de mond van God…

Citaat 1: De Nederlandse economie groeide het tweede kwartaal van dit jaar met 0,5 procent ten opzichte van de drie maanden daarvoor, zo bleek woensdag uit CBS-cijfers. En het aantal werklozen daalde tot 305.000, het laagste aantal sinds het CBS kwartaalcijfers publiceert. Dat zijn cijfers om blij mee te zijn. Welvaart is een zegen; en lang niet vanzelfsprekend. We weten immers dat de economie conjunctuurgevoelig is: tijden van groei en krimp wisselen elkaar af.

Citaat 2: Moeten we ons zorgen maken over de huidige somberder CPB-ramingen? Nee. We moeten ons niet blindstaren op de economie. Het leven is meer dan de portemonnee; we leven immers niet bij brood alleen. Daarbij, dergelijke ramingen zijn met veel onzekerheden omgeven. Want wie zou kunnen voorspellen hoe het handelsconflict tussen de VS en China zich zal ontwikkelen? En wie kan voorzien hoe de brexit afloopt?

Opgemerkt 1:Welvaart is een zegen‘. Kunnen we dat zo in z’n algemeenheid zeggen? Of moeten we inmiddels zeggen dat de westerse welvaart al lange tijd in een vloek is verkeerd. Dat werd al vroeg in de jaren zestig opgemerkt door een predikant (en waarschijnlijk wel meer) in onze gemeenten/kerken. En het rapport van Rome (1970) kwam indertijd ook maar niet ‘uit de lucht vallen’.

Opgemerkt 2:We leven immers niet bij brood alleen‘. Kunnen we dat citeren zonder wat volgt niet ook steeds te noemen? We moeten Matteüs 4 vers 4 als volgt (leren) lezen en begrijpen: Ook ons dagelijks brood behoort tot het woord dat van de mond van God uitgaat en we leven niet alleen van dát woord, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Het Onze Vader gebed en het dagelijks breken en nuttigen van brood…

Daarom is de bede om ons dagelijks brood opgenomen in het Onze Vader gebed en bidden we daarmee om de voorspraak en bijstand en wijsheid en levenskracht van onze Heer Jezus Christus, zoals die ons wordt meegedeeld door de kracht van de heilige Geest, ook mee door het gewone brood dat wij dagelijks nodig hebben en nuttigen. Daarin is alle levenskracht die daar voor ons in gelegen is en ons geschonken wordt aanwezig door de eeuwige kracht en alomtegenwoordigheid van onze Drie-enige God.

Door het eerbiedige bidden van de (drie) aan de bede ‘geef ons heden ons dagelijks brood‘ voorafgaande bedes van het Onze Vader gebed, wordt de ook in het gewone brood aanwezige goddelijke kracht in ons leven aangewend tot verhoring van die bedes en ook van die van de daarop nog volgende bedes!

Bedenk hoe de discipelen tijdens de wonderbare spijziging bij het breken en verdelen van het brood en het verdelen van de vissen getuige zijn geweest van Gods aanwezigheid en kracht en alomtegenwoordigheid in Zijn schepping (dat bleek dus niet alleen bij directe  genezing en opwekking uit de dood!). Later zullen zij bij het breken van het brood in de dagelijkse bijeenkomsten van de jonge gemeente in Jeruzalem (zie Handelingen 2 vers 42 en vers 46) zichzelf en de leden van de gemeente niet alleen de Avondmaalstafel met de Heer, maar ook de wonderbare spijziging in herinnering hebben gebracht en willen houden!

Luther nam de alomtegenwoordigheid van Christus (door de Heilige Geest) als (belangrijkste) uitgangspunt voor het (Bijbelse!) belijden (eenvoudig naspreken van Gods Woord) dat aan de Avondmaalstafel Christus daadwerkelijk aanwezig (present) is in brood en wijn en daar door ons genuttigd wordt (1), zoals dat bij alle breken van het brood het geval was in de (toentertijd dagelijkse) samenkomsten van de jonge gemeente in Jeruzalem en zoals dat nog altijd zo is bij ons vieren van het Avondmaal en zoals we dat toch ook steeds weer te bedenken (en bedanken) hebben bij het dagelijks bidden om en nuttigen van ons brood aan tafel thuis.

(1) Lees en overdenk hierbij ook de woorden van Jezus – zols gesproken na de wonderbare spijziging – in Johannes 6 : 41-59 en ook de woorden en het handelen van onze opgestane Heer Jezus Christus in Johannes 21 : 1-14.

Bron citaten:  RD Commentaar – ‘Welvaart is een zegen en helemaal niet vanzelfsprekend’ – van de Hoofdredactie

(…) In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. (Uit Johannes 1 : 1-3)

(…) Deze is de afstraling Zijner heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen, Die alle dingen draagt door het Woord van Zijn kracht….” (Hebreeën 1 : 3a)

Bron afbeelding:  Life, Hope and Truth

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s