Heer, bij wie wilt U wonen?

Heer, wie mag gast zijn in Uw tent, wie mag wonen op Uw heilige berg?
(Psalm 15 : 1)

(…) 30 En bedroeft de ​Heilige​ Geest​ van God niet, door Welke gij ​verzegeld​ zijt
tot de dag der verlossing. (Uit Efeziërs 4)

Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (XLII)

Het werk van het Achtste (of Negende) gebod (III)

Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste

(…) “Waarom ontkennen mensen de waarheid? Om de eenvoudige reden dat ze geen geloof in God hebben en niets goeds van Hem verwachten. Want waar er werkelijk geloof en vertrouwen gevonden wordt, daar vinden we ook een dapper, manmoedig, onbevreesd hart dat alles riskeert en staat voor de waarheid, ongeacht de kosten, zoals die gevonden werd en wordt bij onze geliefde martelaren, want zo’n hart is tevreden en rustig overtuigd dat het een genadig, vriendelijk gezinde God heeft. (1)

Daarom veracht hij alle gunsten, genade, goederen en eer van mensen en hecht geen waarde aan deze voorbijgaande dingen. Zoals geschreven staat in Psalm 15 [: 4]: ‘Hij veracht hen die God verachten, en eert degenen die Hem vrezen.‘ Dat betekent dat hij niet bang is voor dictators, machthebbers, aanzienlijken, degenen die de waarheid geweld aandoen en God verachten; hij ziet hen niet aan en naar de ogen, hij veracht hen.

Aan de andere kant is hij solidair met degenen die vervolgd worden omwille van de waarheid, degenen die God meer vrezen dan mensen; hij staat aan hun kant, beschermt hen en eert hen, zonder vrees en ongeacht om wie het gaat. Van Mozes staat geschreven in Hebreeën 11 [: 24-27] dat hij zijn broeders bijstond, ongeacht de machtige koning van Egypte.

Merk op dat u in dit gebod kort en bondig ziet, dat geloof de Leidsman achter dit werk moet zijn. Zonder geloof is niemand in staat om dit werk te doen. In feite zijn alle werken volledig in het geloof opgenomen, zoals ik al vaak heb gezegd.

Daarom zijn, zonder geloof, alle werken dood, ongeacht hoe mooi ze eruit zien of welke prachtige namen ze hebben. Want zoals niemand het werk van dit gebod doet, tenzij hij standvastig en onwrikbaar is in het vertrouwen van de goddelijke gunst, zo ook verricht hij geen enkel werk van een van de andere geboden zonder ditzelfde geloof.

Daarom kan iemand op basis van dit gebod heel gemakkelijk achterhalen of hij een christen is, een echte gelovige in Christus, en dus of hij goede werken doet of niet.

We zien nu hoe de almachtige God niet alleen onze Here Jezus Christus voor ons heeft gesteld, opdat we met zoveel vertrouwen in Hem zullen geloven, maar we zien ook dat God ons in Christus een voorbeeld van hetzelfde vertrouwen en dezelfde goede werken voorhoudt. God doet dit opdat we in Hem geloven, Hem volgen en voor altijd in Hem zullen blijven, zoals hij zegt in Johannes 14 [: 6]: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven‘: de Weg, opdat we Hem volgen; de Waarheid, opdat we in Hem geloven; het Leven, opdat we voor eeuwig in Hem leven.”

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 275 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, p.112 / p.113

(1) Opgemerkt AJ: Is de godsverduistering waarvan men spreken wil en de twijfel bij velen niet helemaal het gevolg van het bedroeven van God en de heilige Geest door ons handelen en (niet werkelijk liefde- en respectvol en eerlijk) omgaan met onze medemensen en God? In ons persoonlijk leven, maar niet minder ook in ons kerkelijk leven? Verloochenen we – ondanks onze vrome woorden m.n. op de zondag – niet onze Heer Jezus Christus juist met en door onze dagelijkse levenspraktijk?

NB. Deze Luther-quote is een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

1 Een psalm van ​David.
HEER, wie mag gast zijn in Uw ​tent,
wie mag wonen op Uw ​heilige​ berg?
2 Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
3 Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.
4 Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ​ontzag​ heeft voor de HEER.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,
5 voor een lening vraagt hij geen ​rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor ​geld.
Wie zo doet, komt nooit ten val.
(Psalm 15, NBV)

(…) 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort
en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen
en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

(Uit Openbaring 3)

Bron afbeelding:  SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s