Uit handen…

(…) 8 U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, 9 we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God Die de doden opwekt, 10 Die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op Hem hebben we onze hoop gevestigd: Hij zal ons altijd redden. 11 En ook u bent ons tot steun door voor ons te ​bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de ​gunst​ die Hij ons bewezen heeft. (Uit 2 Korintiërs 1)

Controlekamer van je leven – Uit handen geven!

(…) Het goede nieuws is dat vrijheid ook zonder een overvloed aan geld en vrije tijd in het bereik ligt. (1) Vrijheid is het gevoel dat jij het leven bepaalt. De mate waarin je die vrijheid voelt, heet in de psychologie locus of control (locus is Latijn voor ‘plaats’). De bedenker van deze theorie is Amerikaanse gedragspsycholoog Julian Rotter. Zijn locus of control is vrij vertaald ‘de controlekamer van je leven’. Wanneer je het idee hebt controle te hebben over je eigen leven, dan is er sprake van een interne locus of control. Heb je het idee dat je geleefd wordt, dan heb je een externe locus of control (a).

Opgemerkt: Het goede nieuws is:Waar de Geest is (ons regeert), daar is vrijheid‘. (2) Wie de controle over eigen leven uit handen geeft en iedere dag opnieuw in de handen van onze hemelse Vader legt, die leeft in de vrijheid van Gods Geest, Die werkelijk vrij is om ons leven een zinvol bestaan te laten zijn, zodat we met dankbaarheid terugblikken op iedere dag en met lof en dank elke nieuwe dag beginnen!

Dat geldt trouwens niet alleen in eigen persoonlijk leven maar ook in het leven van Christus gemeente. Daarom hebben we daar ook geen kerkleiders nodig die leiding geven aan een gemeente, maar alleen mensen die leiding hebben te geven in een gemeente. Dat doen ze met Gods Woord en door een voorbeeldig leven (waar ze niet zelf hoog van op durven geven!), dat hen door Gods genade geschonken werd en wordt en dat door anderen werd en wordt opgemerkt – anders kon en kan hun die leiding niet worden toevertrouwd!

(a) Denk aan Petrus optreden tijdens Jezus leven hier op aarde, diverse keren overschatte hij zichzelf tegenover Jezus, Zijn Heer en Meester. Na Zijn opstanding zegt Jezus tegen hem: (…) 18 Waarachtig, ​ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je ​gordel​ om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je ​gordel​ omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe ​Petrus​ zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg mij.  (Uit Johannes 21). ‘Volg mijzoals Jezus ook al zei, toen Hij Petrus en de andere discipelen riep: zie Matteüs 4 : 18 – 22.

Bron citaat:  Psychologie (via Blendle) – ‘Vrijheid is een keuze’ door Manon Sikkel

(1) Dag deadlines, ochtendspits en routineklussen. Het is vakantie en dat betekent vrijheid! Zou het niet fijn zijn als we dat gevoel niet alleen die paar weken per jaar hadden, maar vrijwel altijd?

(2) (…) Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korintiërs 3 : 17-18)

Bron afbeelding: Everyday Servant

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s