Door mensen bewerkte eenheid…

(…) 4 Want wanneer de een zegt: Ik ben van ​Paulus; en de ander: Ik van Apollos; zijt gij dan niet (onveranderde) mensen? 5 Wat is dan Apollos? Of wat is ​Paulus? ​Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft. 6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. 7 Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. 8 Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. (Uit 1 Korintiërs 3)

(…) in onze eigen taal spreken over Gods grote daden… (Uit Handelingen 2 : 11)

Verwarring en verwondering lopen bij Pinksteren door elkaar. De verwarring doet denken aan de toren van Babel. Daar bouwden de mensen een middelpunt dat eenheid moest garanderen. Babel is overal waar mensen torenhoge concentratie opbouwen van macht en zekerheid en vrome zelfhandhaving.

Maar, als iedereen naar de stad trekt, wie zorgt dan voor het land? Daarom verstoort God de mensen en verstrooit Hij hen. Einde verhaal?

Nee, God gaat verder en maakt een nieuw begin, met Abram. Hij weet zich geroepen en gaat op weg naar een andere stad, naar een Jeruzalem waar gerechtigheid geleerd wordt. Het zal een stad zijn waar vrede van uitgaat, waar mensen eropuit gaan. Ze worden eropuit gestuurd om de aarde bewoonbaar te houden. Dat komt verrassend op gang op dat ene Pinksterfeest.

Bron tekst: Meditatie van dinsdag 11 juni – Bijbels dagboek “Dag in dag uit 2019” – Leger des Heils | Ark Media

(…) 6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons (voorbeeld) zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich vóór de een en tegen de ander opblaze.  7 Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen hadt?

8 Reeds zijt gij verzadigd, reeds zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij u ​koning​ gemaakt. Ja, was het maar zo, dat gij ​koning​ geworden waart; dan waren ook wij met u ​koning​ geworden. 9 Want het schijnt mij toe, dat God ons, ​apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor ​engelen​ en mensen.

10 Wij zijn dwaas om ​Christus’ wil, maar gij zijt verstandig in ​Christus; wij zijn zwak, maar gij zijt sterk; gij zijt in aanzien, maar wij zijn niet in ere. (Uit 1 Korintiërs 4)

Opgemerkt AJ: Hoe is het toch mogelijk geweest dat al kort na de start van de reformatie (en de begonnen sloop van de ‘torenhoge macht’ van Rome) de ‘protestantse christenen’ verdeeld werden in Calvinisten (‘Apollianen’) en Lutheranen (‘Paulinianen’) en dat er later nog weer ‘zuiverder’ groeperingen/afsplitsingen zich vormden (Puriteinen, ‘Nadere reformatie, etc.). Zonder gêne noemde men zich calvinisten en later zelfs nog weer ‘neo-calvinsten’. Blijkbaar moeten wij mensen zelf ook altijd nog iemand of iets hebben waar we mee ‘voor de dag’ kunnen en durven komen en waarmee we kunnen laten zien wie we (eigenlijk) zijn. Blijkbaar is laten zien en horen (in die volgorde!) dat je werkelijk een (eenvoudige) discipel van Jezus Christus bent zo lastig, dat we liever een (of meer) ‘kort -door-de-bocht’/’sjibbolet’ oplossing(en) gebruiken om ons als christenen – en onderling nog weer als soorten christenen – te onderscheiden van anderen.
Wanneer de jonge en vroege gemeenten niet naar het onderwijs van Paulus in de brieven aan de Korintiërs hadden geluisterd, dan hadden ook in die kerken zich al voorname en macht uitoefenende groeperingen gevormd en was de kans groot geweest dat bij canon-vorming van onze Bijbel (1) die verschillende groeperingen – mee door het wijzen naar de namen en de woorden en werken (geschriften) van ‘hun voormannen’ – een ernstige belemmering hadden gevormd om tot een – door de heilige Geest geleid! – gezamenlijk en algemeen aanvaard besluit over de canon te komen.

(1) Zie over de canon-vorming o.a. het boek “Het kompas van het christendom” van dr. Jakob van Bruggen.

Bron afbeelding:  DailyVerses.net

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s