Magnalia Dei – begin van de herschepping… (slot)

(…) 2 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, 3 als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden. 4 Want wij, die nog in een ​tent​ wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. 5 God is het, die ons juist dáártoe bereid heeft en Die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.  (Uit 2 Korintiërs 5)

Een zeker pand…

(…) Die herschepping zet in met de wedergeboorte, de levensvernieuwing van de gelovige discipel van Jezus Christus. En dan gaat het de verhouding van de volken raken. En straks doordringt die vernieuwende kracht van de Geest de hele schepping.

(…) Zolang de grote dag van de voltooiing van de herschepping er nog niet is – zolang werkt de Geest in de Gemeente. En daar wordt ieder die gelooft vernieuwd (1) en getroost en geleid in de waarheid door de Geest.

Als wij niet vervuld zijn met de Geest, als wij niet in vuur en vlam staan door de Geest, als wij niet ervaren het heiligende en troostende werk van de heilige Geest, dan ligt dat niet aan de Geest. Dan ligt dat aan ons. (2)

Dan moeten wij niet roepen en bidden om een herhaling van Pinksteren!
Dan moeten wij niet zeggen: laat ons om een réveil bidden!
Maar dan moeten we ons bekeren!
Dan moeten we terug naar de Heere en Zijn Woord!
Dan moeten we breken met de zonde van ongeloof en bijgeloof en van onverschilligheid en eigenwilligheid!

De Geestesgave is geen vrucht van massasuggestie, massapsychose, van massale bijeenkomsten. Daar spreekt de Schrift niet over! U leest daar in de brieven van de apostelen geen woord over! En zie Openbaring 2-3!

Wij moeten ook niet jagen naar de tekenen van de Geest. In de laatste dagen zal de satan door de valse profetie tekenen en wonderen doen en velen verleiden. Als het ook mogelijk was zelfs de uitverkorenen.

En als wij bij de Schriften leven zullen wij de geesten beproeven of zij uit God zijn! En dat doen wij dan niet door in de Pinksterstroom te komen, maar omdat we er in staan en leven mogen.

Wij belijden: ik geloof in de Heilige Geest.
In de gave en in de gemeenschap met de Geest van Christus.
En wij vieren Pinksterfeest zoals we Paasfeest vieren.
Christus’ opstanding is het zeker pand van onze zalige opstanding en de Heilige Geest is het zeker pand van de voltooiing van Christus’ werk in de herschepping van alle dingen.

Pasen wijst vooruit naar de dag van de wederopstanding uit de doden. Pinksteren wijst vooruit naar de dag dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel op de nieuwe aarde.

De herinnering aan de Pinksterdag is vol troost en maakt ons brandend van verlangen naar de voltooiing van Christus’ werk als Psalm 87 zijn rijkste vervulling zal vinden: ‘dan zullen daar de blijde zangers staan; de speellien op de harp en cimbel slaan!‘ (3)
Amen.

Bron tekst: Preek van ds. J.W. Verheij (1911-2008) gehouden in een dienst 2 juni 1974 te Loosduinen.

(1) ‘Wordt vernieuwd in uw denken‘ dat is iets wat wij ons leven lang hebben laten te bewerken door de Geest die in ons werken wil en werkt door Woord en Sacrament.
(2) Openbaring 2 : 2-5.
(3) Psalm 87 vers 4 (berijmd, OB)

(…) 6 Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn 7 – want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – 8 maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. (Uit 2 Korintiërs 5)

Zie ook: Magnalia Dei – begin van de herschepping… (I)

(…) 4 Rahab​ en ​Babel​ vermeld Ik als degenen die Mij kennen;
zie, Filistea en Tyrus met Ethiopië:
deze is daar geboren.
5 Ja, van ​Sion​ wordt gezegd:
Ieder van hen is in haar geboren,
Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar.
6 De Here telt bij het opschrijven der volken:
deze is daar geboren. sela
7 En zij zingen bij reidans:
Al mijn bronnen zijn in U!
(Uit Psalm 87)

Bron afbeelding:  Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s