Magnalia Dei – begin van de herschepping…

(…) 5 In ​Jeruzalem​ woonden destijds vrome ​Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de ​apostelen​ en de andere ​leerlingen​ in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? (Uit Handelingen 2)

Herstelwerk van de Geest

(…) Het feestelijke is dat dat zij allen gingen spreken zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. Gaf te zeggen! Twee woorden!

Spreken en zeggen is niet hetzelfde. Je kunt spreken zonder iets te zeggen.

‘Die man heeft iets te zeggen’ wordt soms gezegd van iemand die helemaal niet welbespraakt is. Die mogelijk zelfs stottert en hapert en herhaaldelijk uh zegt.

De discipelen mochten iets zéggen: De magnalia Dei! De grote werken Gods!

Ze mochten dat zo doen dat de mensen uit vreemde landen het in hun eigen taal hoorden. Het was hier dus niet zoiets als tongentaal, de taal der extase, waarover in 1 Korintiërs 12 en 14 wordt gesproken. Daar moest immers een tolk aan te pas komen. Dat was niet nodig op deze Pinksterdag in Jeruzalem.

Wat hier gemanifesteerd wordt, is, dat de Geest het is door Wie de verhoogde Christus de verstoorde gemeenschap onder de mensen en onder de volken gaat herstellen. Door de zonde van hoogmoed, van het aan God gelijk willen zijn, is er de spraakverwarring onder de mensen. Door Christus Geest komt er weer communicatie – gemeenschap.

Dat is het begin van de herschepping!

Die herschepping zet in met de wedergeboorte*, de levensvernieuwing van de gelovige discipel van Jezus Christus. En dan gaat het de verhouding van de volken raken. En straks doordringt die vernieuwende kracht van de Geest de hele schepping.

Zolang de grote dag van de voltooiing van van de herschepping er nog niet is – zolang werkt de Geest in en door de Gemeente. En daar wordt ieder die gelooft vernieuwd en getroost en geleid in de waarheid door de Geest.

(Wordt vervolgd)

*  Zie Titus 3 : 5

Bron tekst: Preek van ds. J.W. Verheij (1911-2008) gehouden in een dienst 2 juni 1974 te Loosduinen.

Boven alle steden van Jakob
heeft de HEER de poorten van Sion lief,
zijn vesting op de heilige bergen.
Van u wordt met lof gesproken,
stad van God. sela
(Uit Psalm 87 – Wordt vervolgd)

Bron afbeelding: BibleWordings.com

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s