De wortel van alle kwaad…

(…) 10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. (1) Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.
11 Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar ​gerechtigheid, godsvrucht, geloof, ​liefde, volharding en zachtzinnigheid.
(Uit 1 Timoteüs 6)

Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (XXXIX)

Het werk van het zevende (of achtste) gebod (I)

Gij zult niet stelen

(…) “Dit gebod heeft ook een werk dat heel veel goede werken omvat en tegelijkertijd vele ondeugden tegenwerkt. In het Duits wordt dit werk ‘onbaatzuchtigheid’ [= Mildtätigkeit] genoemd, de bereidwilligheid om alle naasten (die God op onze weg brengt, zie Lukas 10 : 25-37) te helpen en te dienen met alle middelen die ons ter beschikking staan. Verder bestrijdt het niet alleen diefstal en roof, maar ook alle vileine praktijk (slinkse streken) die mensen tegen elkaar inzetten bij het verzamelen van wereldse goederen.

Zoals daar te noemen zijn: hebzucht woeker, teveel in rekening brengen, imitatie en vervalsing, oneerlijkheid in maat en gewicht, en wie kan aangeven hoeveel meer slimme en scherpzinnige trucs er zijn en zelfs dagelijks nog in aantal toenemen bij allerlei zakelijke transacties.

Met al dit soort slinkse praktijken zoekt iedereen zijn eigen voordeel ten nadele van de ander en vergeet hij de wet die zegt: ‘Behandel anderen dus steeds zo, zoals je zou willen dat ze jullie zelf behandelen.‘ [Matteüs 7 : 12]. Iedereen die zich aan deze regel houdt, ieder in zijn eigen beroep of vak, in zaken doen en in handeldrijven met zijn naaste, zal heel snel doorhebben en begrijpen hoe hij behoort te kopen en verkopen, geven en nemen, lenen en schenken zonder terug te ontvangen, beloven en je daaraan houden, en dergelijke.

Maar als we naar de wereld om ons heen kijken zoals die werkelijk is en zien hoe hebzucht de overhand heeft in alle zakendoen, dan zouden we niet alleen genoeg te doen vinden in het – in de ogen van God – op eerbare manier verdienen van ‘de dagelijkse boterham’, maar zouden we ook huiveren en vrezen voor dit gevaarlijke en beklagenswaardige leven dat zo overbelast, verward en vol van kommer is vanwege het verdienen van de dagelijkse kost en het oneerlijke streven naar winst.

Het was niet zomaar dat de wijze Sirach zei: ‘Gelukkig is de rijke man die onberispelijk blijkt, en niet achter goud aanloopt en zijn vertrouwen niet heeft gesteld op het bezit van geld en goed. Wie is hij? We zullen hem prijzen omdat hij in zijn leven een wonder heeft verricht ‘ [Sirach 31: 8-9]. Dit laatste is zoveel als te zeggen: ‘Niemand kent zo’n mens, of heel misschien bij uitzondering een enkeling.’

Er zijn maar weinig mensen die dit ‘achter goud aanlopen‘ bij zichzelf opmerken en herkennen. Want de hebzucht heeft voor het verhullen van de onbeschaamdheid ervan een zeer mooie en aantrekkelijke dekmantel; het wordt zorg voor het lichaam en vervullen van al de natuurlijke behoeften van de mens genoemd. Onder deze dekmantel verzameld de hebzucht zich onverzadigbaar en onbeperkt allerlei rijkdom. Zoals de wijze Sirach ook opmerkte: wie in dit opzicht zuiver en oprecht wil leven, moet beslist wonderen doen of wonderlijk handelen in zijn leven.

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 270 / S. 271 (vertaling gebruikt: Luthers Works, American Edition, deel 44, p.106 / p.107

NB. Deze Luther-quote is een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

(1) Het is de gedachte en vaak ook een (heimelijke) wens om op eigen kracht en zelfstandig en onafhankelijk van God en van Zijn Woord te kunnen of te moeten leven en daarmee gelijk aan de eerste zonde in het paradijs.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

Bron afbeelding:  DailyVerses.net

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s