De strijd om een rein hart…

(…) 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. (Uit Galaten 5)

Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (XXXVIII)

Het werk van het zesde (of zevende) gebod (I)

Pleeg geen overspel

(…) “Ook in dit gebod wordt een goed werk bevolen dat veel deugd omvat en veel ondeugd uitdrijft. Het werk wordt reinheid, zuiverheid of kuisheid genoemd, en daar is veel over geschreven en gepreekt.

Wat met kuisheid bedoelt wordt is algemeen bekend, maar het is toch niet zo zorgvuldig overdacht en in praktijk gebracht als andere werken die ons niet worden bevolen. We staan zomaar klaar om te doen wat ons niet bevolen wordt en laten ongedaan dat wat ons uitdrukkelijk geboden is.

We weten dat de wereld vol is van de schandelijke werken van onkuisheid (onzedelijk gedrag), onfatsoenlijke woorden, verhalen en deuntjes, en dat de verleiding daartoe dagelijks wordt vergroot door gulzigheid en dronkenschap, nietsdoen en buitensporige opsmuk. Toch willen we bij dat alles het nog steeds doen voorkomen dat we christen zijn.

Dat we zondags naar de kerk gaan, onze gebedjes opzeggen, de vastendagen en feesten onderhouden, daarvan menen we dat we dan toch wel zo’n beetje het belangrijkste gedaan hebben van wat we moeten doen.

Toch zullen we niet te wanhopen wanneer we niet spoedig van de verleidingen op dit gebied af komen. Sterker nog, we mogen niet aannemen dat we in dit leven verlost zullen worden van deze en andere soorten van verleiding. We zullen verleiding (hebben te) accepteren als niets anders dan een aansporing en vermaning tot bidden, vasten, waken, werken en nemen van andere nodige maatregelen om ‘de oude mens af te leggen’ (en de nieuwe mens – Christus! – aan te doen), vooral door het praktiseren en oefenen van ons geloof in God.

Want dat is geen werkelijk en waarachtig rein leven dat alle rust en vrede geniet. Echte kuisheid wordt daar gevonden waar men strijd voert met onreinheid, er mee worstelt en onophoudelijk al het vergif uitdrijft dat door het vlees en de duivel wordt geïnjecteerd.

De apostel Petrus zegt:Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en ​vreemdelingen, dat u zich onthoudt van (toegeven aan) de vleselijke begeerten (onreine lusten en andere verkeerde verlangens), die strijd voeren tegen uw ziel;‘ [1 Petrus 2 : 11]. En Paulus zegt in Romeinen 6 [: 12]: ‘Laat de ​zonde​ dus niet als koning heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw (vleselijke) begeerten‘, enzovoort.

Deze en vergelijkbare passages maken duidelijk dat niemand op dit gebied zonder verkeerde verlangens is, maar dat iedereen er dagelijks tegen behoort te strijden en daartegen moet vechten. En ondanks dat dit rusteloosheid en ongemak voor ons met zich meebrengt, is strijd voeren voor een rein leven toch een werk dat God behaagt, en dat moet ons tot troost en voldoening zijn.

Degenen die denken dat ze verleidingen in bedwang kunnen houden door er aan toe te geven, wakkeren die (de verkeerde lusten) alleen maar aan. En zelfs als de verleiding een tijdlang wegblijft, keert deze op een bepaald (onverwacht) moment nog weer sterker terug en vindt dan bij zo iemand nog minder natuurlijke (en Geestelijke) weerstand dan daarvoor.

Dus je ziet: dat je alleen gered kunt worden van deze zonde en van alle andere zonden door het werk van het eerste gebod. Het eerste, hoogste en meest waardevolle van alle goede werken is geloof in Christus, zoals geschreven staat in Johannes 6 [: 28-29], toen de Joden hem vroegen: ‘‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’ ‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft.’’ Want in dit werk bestaan alle goede werken en uit het geloof ontvangen deze werken een geleende (ons geschonken) goedheid.’

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 268; 270; 204 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, blz. 103; 106; 23

Zie ook:  Weten van genade te leven…

NB. Deze Luther-quote is een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

(…) 12 Schep, o God, een zuiver ​hart​ in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw ​heilige​ Geest​ niet van mij weg.
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een vrijmoedige geest.
(Uit Psalm 51)

Bron afbeelding:  God’s group

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s