De Heer regeert, volken beef…

(…) 1 De HEER is ​koning​ – volken, beef!
Hij troont op de ​cherubs​ – aarde, sidder!
2 Groot is de HEER op de ​Sion,
verheven is Hij boven alle volken.
3 Uw naam moeten zij loven,
zo groot en geducht.
Heilig​ is Hij.
(Uit Psalm 99)

Peilingen, enquêtes, harde cijfers en statistiek…

Bron:  MessiaNieuws  – “Hoe Bibi won en Bennie verloor” – Yochanan Visser

(…) De Hebreeuwse Bijbel gebruikt hetzelfde woord voor peilingen en enquêtes als het woord voor leugens, zoals mijn collega David Lazarus op maandag schreef.

Lazarus citeerde prof. Avshalom Kor, een linguïst en expert in de Hebreeuwse grammatica en semantiek. Kor verklaarde dat het woord voor leugen in het Hebreeuws sheker is, geschreven met een rechtse shin (שׁקר). Het woord voor enquête is seker, geschreven met een samech (סקר). Kor legde uit dat ‘de letters שׁ shin, שׂ sin en סsamech in veel Hebreeuwse woordenboeken en ook in talmoedische geschriften uitwisselbaar zijn.’ De vermaarde linguïst kwam tot de conclusie dat beide woorden ‘van dezelfde wortel stammen’.

Bron: Oude Sporen 2013 –  De volkstelling door David – Kris Tavernier

(…) Toch was de telling die David beval, kwaad in Gods ogen (1 Kronieken 21 : 7). Ze leidde uiteindelijk tot de dood van zeventigduizend man door de pest (vs. 14). Wellicht gaat het hier ook weer om militairen. Ook Joab had meteen door dat Davids bevel verkeerd was, en hij probeerde hem ervan te weerhouden (vs. 3-4). We lezen zelfs dat Joab het bevel van de koning een gruwel vond, en het niet helemaal uitvoerde; daarom had hij twee stammen niet geteld (vs. 6). Het woord gruwel wordt in het Oude Testament gebruikt om iets weerzinwekkends, iets afschuwelijks aan te duiden. Joab was de legeraanvoerder van David (vgl. 1 Kronieken 18 : 15). Als er iemand baat zou hebben bij het kennen van de legersterkte, dan was het Joab wel. Maar juist hij verzette zich tegen dit plan van David om het leger te gaan tellen.
Ook David besefte naderhand de ernst van zijn daad. Hij omschreef die als een zware zonde, als zeer dwaas en als zeer verkeerd (vs. 8, 17). Het woord ‘dwaas‘ heeft in het Oude Testament een heel negatieve betekenis. David schrijft zelf in de psalmen: ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God’ (Ps. 14 : 1; 53 : 2; vgl. Deut. 32 : 21; 1 Sam. 13 : 13; Jes. 32 : 6). Als David zegt dat hij handelde als een dwaas, dan zegt hij eigenlijk dat hij heeft gehandeld als iemand die God niet kende of op zijn minst geen rekening hield met God. Het was de satan, die David aanzette tot het tellen van het leger om zo het volk Israël te treffen (1 Kronieken 21 : 1). Het is begrijpelijk dat David dit niet direct door had; hij had echter eerst zijn eigen motieven moeten toetsen waarom hij het getal van het leger wilde weten.

Bron: Refoweb – David ‘moest’ het volk tellen –  Ds. W. G. Hulsman

(…) In 2 Samuel 24 : 1 staat:En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël, en Hij porde David aan tegen hen, zeggende: Ga, tel Israël en Juda“. En in 1 Kronieken 21 : 1 staat: “Toen stond de satan op tegen Israël, en hij porde David aan, dat hij Israël telde.
(…) De Bijbel leert ons dat er niets buiten de Heere om geschiedt. De Heere staat boven alle dingen. Hij is het, Die alle dingen leidt en regeert. Hij zit op de troon. Hij regeert. Er is geen Koning boven de Heere. Ook geen enkele kwade macht staat boven Hem. Wat zou het vreselijk benauwend zijn, als dat wel het geval was. Want dan zou de Heere alles niet in de hand houden. Zo is het de Heere, Die alle dingen beschikt, hoewel Hij niet de auteur van de zonde is. Hij heeft ook geen schuld heeft aan de zonde, die er geschiedt (NGB, art.13).

(…) 10 U die de HEER bemint: haat het kwade.
Hij behoedt het leven van wie Hem trouw zijn,
uit de greep van de goddelozen bevrijdt Hij hen.
11 Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,
vreugde voor de oprechten van ​hart.
12 Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER,
en breng hulde aan Zijn ​heilige​ Naam.
(Uit Psalm 97)

Bron afbeelding: SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s