Voortdurend beproefd, steeds meer gezuiverd…

…en toch ook al ‘helemaal rein’

(Uit Johannes 13 : 10) (a)

Opdat uw geloof rechtschapen en veel kostelijker zal bevonden worden, dan het vergankelijke goud (dat door het vuur beproefd wordt), tot lof, prijs en eer, wanneer nu Jezus Christus geopenbaard wordt’ (1 Petrus 1 : 7, weergave DB 1545).

(…) “Hiertoe moet het kruis en allerlei tegenspoed dienen, opdat men daardoor het valse geloof van het ware geloof kan onderscheiden.

God brengt ons in de oven van beproeving, omdat daardoor niet alleen ons geloof beproefd wordt, maar ook dat het openbaar komt voor de wereld. Zodoende worden ook andere mensen tot het geloof gebracht en worden ook wij daarvoor geloofd en geprezen.

Want zoals wij God (ge)loven, zo zal Hij ons ook loven, prijzen en eren.

De hele Schrift vergelijkt de verzoeking met een vuur. Zo vergelijkt hier ook Petrus het goud, dat door vuur beproefd wordt, met de beproeving van het geloof door verzoeking en lijden. Het vuur maakt het goud niet minder. Het maakt het echter wel zuiver en puur, want alles wat er aan toegevoegd is, wordt eruit gebrand.

Om deze reden heeft God aan alle christenen het kruis opgelegd, waardoor zij gereinigd en gezuiverd worden. Zo is het ook met het christelijke leven gesteld: het moet altijd toenemen en reiner worden. Wanneer wij tot het geloof komen door de prediking van het evangelie, dan worden we rechtvaardig en beginnen dan ook rein te worden.

Echter, zolang wij nog in het vlees zijn, zullen we nooit geheel rein zijn. (1) Daarom werpt God ons midden in het vuur, dat is: in lijden, in schande en in ongeluk. Zó worden wij steeds meer gereinigd – zolang als wij leven.” (a)

(1) (…) 21 Ik zal daarom geen enkel volk meer verdrijven dat nog in het land woonde toen Jozua stierf.’ 22-23 De HEER had die volken namelijk in het land laten blijven en ze niet onmiddellijk verdreven omdat Hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Hij had ze niet aan Jozua uitgeleverd, omdat Hij wilde zien of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden aan de Weg die Hij hun had gewezen of niet. (Uit Richteren 2 – Lees heel dit hoofdstuk!)
(a) Wanneer wij met en door het bloed van Christus gereinigd zijn (met en door onze Doop bewees Hij het ons al), hebben wij ons leven lang ons steeds weer de voeten te laten wassen* door Jezus Christus, dan zullen wij in Gods ogen ‘geheel rein‘ zijn,  want we weten Hem altijd weer onze ‘Voorbidder’ in de hemel (Zie 2 Kronieken 30 : 17-20 (!) en Johannes 13 : 8-11, Romeinen 8 : 26-28, Hebreeën 4 : 14-16). We zullen dus niet nalaten om gelovig en eerbiedig het Avondmaal mee te vieren
* En is de opdracht om ook elkaar de voeten te wassen niet erkennen dat (ook) de ander een door Christus gereinigd kind van God is en dat ook wij die ander daarom vergeven (zullen).

Maarten Luther: Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt. Erste Bearbeitung 1523. Vgl. WA 12, 272, 27 – 273, 10

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres: info@maartenluther-citaten.nl

(…) 10 Want U hebt ons beproefd, o God,
U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert.
11 U had ons in het net gebracht,
U had een knellende band om ons middel gelegd,
12 U had de sterveling over ons hoofd doen rijden.
Wij waren in het vuur en in het water gekomen,
maar U hebt ons uitgeleid naar de overvloed.
(Uit Psalm 66)

Bron afbeelding:  Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s