Wat dankbaarheid is…

Gelooft (en belijdt) dat ge het ontvangen hebt.
(Uit Markus 11 : 24)

 • Er zijn uren dat we zullen waken en bidden en dat kunnen en willen waken en bidden komt mee voort uit dankbaarheid.
  Hoevelen bidden wel vóór hun eten en om hun brood maar zonder dat dit voortkomt uit werkelijk diepe (ware!) vreugde en dankbaarheid?
 • Het onze Vader is het dankbaarste gebed dat er is en we hebben dat bij voorkeur iedere dag eerst persoonlijk te bidden, niet vóór en om het gewone brood van die dag, maar omdat we ons met die eerste drie bedes vol dankbaarheid mogen en kunnen wijden aan onze hemelse Vader en aan Zijn wil en aan alle arbeid in dienst van Zijn koninkrijk. Iedere dag zijn Zijn gunstbewijzen nieuw en daarom bidden we dit gebed dagelijks ook met elkaar.
 • En Jezus leerde ons dat wanneer wij zó als aan onze Vader dankbare kinderen leven en bidden, wij Hem niet om ons dagelijkse brood (en kleding etc.) hoeven te vragen, want Hij weet wel – veel beter dan wij – wat wij nodig hebben…
 • Maar hoe zouden wij ons vergeven weten en anderen vergeven kunnen en (met dit gebed) zeggen hen reeds vergeven te hebben(!) wanneer wij niet dagelijks het ‘Brood des Levens‘ zouden ontvangen en weten het toch ook al ontvangen te hebben! ‘Gelooft dat ge het ontvangen hebt.’! Zo hebben we het Onze Vader gebed te bidden! ‘En het zal u geschieden.‘ (Markus 11 : 24)
 • En verder: hoe zouden wij  verlost worden van de boze wanneer God om Zijn Zoon ons niet genadig is en wanneer de kracht van Zijn Zoon ons niet reeds geschonken is en wordt met en door de heilige Geest, waarom wij dagelijks bidden met het Onze Vader gebed. Lees het vervolg onderwijs van onze Heer bij dit gebed  in Lukas 11!
 • Met dit gebed belijden wij dan ook door de kracht van de heilige Geest dat ons alles geschonken is door God de Vader en wel om Zijn Zoon. Niet onze Drie-enige God heeft dat gebed nodig om ons wat wij biddend belijden te schenken, maar wij hebben als Gods dankbare kinderen dagelijks dat gebed te bidden – om dankbaar te belijden en ons eraan te herinneren wat ons geschonken is!
 • Het Onze Vader eindigt met: Amen.

Slotsom:  De dankbaarste schepselen zijn de gelovige kinderen van God en die vinden we in de gemeente van Jezus Christus – de Kerk (van alle eeuwen en plaatsen). 

Bijbehorende Bijbelteksten:

 • Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. (Marcus 11:24)
 • Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. (Lucas 11: 9)
 • Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. (Lucas 11: 10)
 • Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? (Lucas 11: 13)

NB. Dat alles is dan ook de reden waarom onze Heidelbergse Catechismus de kinderen en ons allen onderwijst en leert zeggen (gelovig belijden): Dat (ook) ik met lichaam en ziel, in leven en in sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.

Bron afbeelding:  DailyVerses.net

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s