Gebod met een belofte… (IIIa)

(…) En Hij ging met hen mee terug naar Nazareth en was hun onderdanig (gehoorzaam). En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar ​hart. (Lukas 2 : 51)

Gehoorzaamheid en liefde bewijzen zich ‘tot het einde’…

Het werk van het vierde gebod (IIIa)

Eer je vader en  je moeder

(…) En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en de zuster van Zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria van Magdalena. Jezus nu, ziende Zijn moeder, en de discipel die Hij liefhad, daarbij staande, zei tot Zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei Hij tot de discipel: Zie uw moeder. En van die ure aan nam de discipel haar in huis. (Johannes 19 : 25-27)

We lezen in Johannes 13:

Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo Hij de Zijnen die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde’ (vers 1).

(…) Voortdurend slaat Hij hen als de Zijnen gade en zorgt Hij voor hen. Van hen wordt ook gezegd dat Hij hen liefgehad heeft, dat is dat Hij aan hen allerlei blijken en overtuigende bewijzen van een tedere en hartelijke liefde bewezen heeft (Johannes 11 : 5).

Hij heeft hen liefgehad tot het einde.

(…) Zelfs toen Hij aan het kruis hing, heeft Hij op een zeer tedere (tere) en bijzondere manier getoond de Zijnen tot het einde lief te hebben door voor Zijn moeder te zorgen.

(…) Déze tekst gaat erover dat Christus, toen Hij aan het kruis hing, tot Zijn moeder sprak, voor haar zorgde en haar aan Johannes toevertrouwde.

(…) Spoedig merkt Jezus op dat Zijn beminden (de genoemde vrouwen!) en Zijn bijzondere geliefde Johannes hier staan. Daarom wendt Hij Zijn ogen van de schare af en slaat acht op hen. In het bijzonder kijkt Hij naar Zijn moeder en Zijn beminde discipel die bij haar staat. Want, aldus vervolgt Johannes in het 26e vers: ‘Jezus nu, ziende Zijn moeder en de discipel die Hij liefhad, daarbij staande.

Hij kijkt niet naar Zijn moeder alsof ze door haar droefheid iets zou verdienen, samen met Hem. Ik zou niet weten wat voor verdienste hier aan Maria zou moeten worden toegeschreven. Maar Jezus ziet hen beiden aan met ogen vol liefde en genade. Deze aanblik is een erfenis van het werk dat Hij nu bezig is te verkrijgen.

Bovendien ziet Hij Maria aan met een oog van medelijden, omdat ze reeds eerder door de dood beroofd was van haar man Jozef. Deze was haar eerst tot een steun en toeverlaat geweest. Nu moet ze ook haar Zoon gaan missen. Hij had na de dood van Jozef als een vader en man voor haar gezorgd. Hij ziet haar aan, nu ze haar Toevlucht in de tijd moet gaan missen.

Dit alles ontroert Zijn hart en doet Hem spreken. Hij schenkt aan Zijn moeder een andere, trouwe zoon en aan Zijn discipel een liefdevolle moeder. Dit blijkt duidelijk uit de woorden die Hij tot hen beiden richt, als Hij tot Zijn moeder zegt: ‘Vrouw, zie uw zoon’, en tot de discipel die Hij liefhad: ‘Zie uw moeder.

Dit is ongetwijfeld niet de eerste keer dat de Zaligmaker Zijn moeder aan Johannes aanbeveelt. Het is niet voor te stellen, dat de liefdevolle en bezorgde Jezus niet eerder dan tot op dit moment daaraan gedacht of daarover gesproken zou hebben…

Tot zover de citaten uit deze preek. Lees deze behartenswaardige preek in z’n geheel! Bestellen van de preek kan per e-mail:  reveil@pietersgroede.nl

Bron tekst:  “De zorgende Heiland is nabij” preek van Johannes Beukelman (1704-1757) uitgegeven door Stichting “Smytegelt Fonds” in de Reveil-serie (No. 553, maart 2019).

Bron afbeelding:  Bible Verses Cards 2 – Resources for Catholic Educators

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s