Losgekocht met Zijn bloed… (I)

Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht
uit alle landen en volken, van elke stam en taal (Openbaring 5 : 9).

Wat dunkt u van de Christus – Wiens Zoon is Hij?

Een ding moet in deze avonddienst (1) voor ons vaststaan: wij horen het Evangelie van Jezus Christus, als Gods eniggeboren Zoon en onze Heer.

Wij gaan dus niet spreken over de dogmatische strijd, die er a.h.w. op de achtergrond ligt bij deze Zondag (1). Natuurlijk beweer ik niet, dat deze strijd overbodig was. Al spreekt men nog zo mooi en zo vroom over Jezus en al bedenkt men de mooiste namen voor Hem – men tast Hem in Zijn grootheid en liefde tegelijk aan als men niet meer Schriftuurlijk belijdt dat Hij is God uit God, Licht uit Licht, geboren en niet gemaakt; eeuwig één met de Vader.

Maar al dient men voor de zuivere belijdenis daarvan te strijden, men kan dat niet zuiver en goed, niet ootmoedig en geestelijk als men het Evangelie niet kent. Immers, omdat het Evangelie verduisterd is ontstaat er strijd. Daarom zijn er vandaag ook mensen die deze belijdenis niet met ons uitspreken. Zij verwerpen die belijdenis omdat zij het Evangelie verwerpen. Ze stellen zich met hun beschouwing bóven het Woord.

Albert Schweitzer bijvoorbeeld, deze man mag dan nog zoveel betekenen in zijn zelfverloochenende overgave voor onze gekleurde medemensen in Afrika bij Lambarene – hij verwerpt dit Evangelie. Hij wringt het in zijn moderne theologie. En hij is daarmee niet de laatste!

Hier gaan zij, die zich christenen noemen, uiteen. Hier wordt een onoverbrugbare kloof zichtbaar, die echter door velen niet belangrijk geacht wordt. Modernen en zogenaamde rechtzinnigen zeggen, ondanks die verschillen, elkaar de hand te kunnen reiken; maar hier geldt wat Paulus schreef: wie een ander Evangelie verkondigt, dan dat ik u verkondig(t heb), die zij vervloekt, al was het een engel uit de hemel. [en ook wanneer ik dat zelf alsnog zou doen].

Dat geldt niet alleen het ‘Evangelie der verzoening’, uit genade alleen, door het geloof alleen – het geldt ook de vraag:  “Wat dunkt u van de Christus – Wiens Zoon is Hij“?

(wordt vervolgd!)

(1) Avonddienst met verkondiging (‘opening’) van Gods Woord naar wat we daarvan belijden met/in Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus.
(Gekozen/gelezen tekst bij de verkondiging: Hebreeën 1 : 1 – 2 : 4)

Bron tekst: Preek van ds. J.W. Verheij (1911-2008) gehouden in een avonddienst op 25 april 1965.

(…) 43 Hij zei tegen hen*: ‘Hoe kan ​David, geïnspireerd door de Geest, Hem dan ​Heer​ noemen, als hij zegt: 44 De ​Heer​ heeft gezegd tot mijn ​Heer: Ga zitten aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd? 45 Als ​David​ Hem ​Heer​ noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn?’ 46 Niemand kon Hem daarop een antwoord geven, en niemand durfde Hem van die dag af nog iets te vragen. (Uit Matteüs 22)
* Op een bijeenkomst/vergadering van Farizeeën, de ‘expert-uitleggers’ van het OT.

Bron afbeelding: Bible Verses KJV on Twitter

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s