Pronkzucht en macht of goed getuigenis… (I)

Geef o God uw wetten aan de koning
Uw gerechtigheid aan de koningszoon
(Uit Psalm 72)

Wat voor koning hebben we graag boven ons?

Iemand waarmee we voor de dag kunnen komen?

(…) 23 Koning ​Salomo​ overtrof alle andere koningen op aarde in rijkdom en wijsheid. 24 Uit alle delen van de wereld kwamen mensen naar ​Salomo​ toe om te luisteren naar de wijsheid waarmee God hem vervuld had. 25 En allemaal brachten ze geschenken mee: zilveren en gouden voorwerpen, gewaden, wapens, reukwerk, paarden en muildieren. Dat ging zo jaar in jaar uit.
26 Salomo​ schafte ook ​wagens​ en paarden aan. Hij bezat veertienhonderd ​wagens​ en twaalfduizend paarden, die hij deels in ​Jeruzalem​ bij zich hield en deels onderbracht in garnizoenssteden verspreid over het land. (Uit 1 Koningen 10)

Of…
Eén(!) die ons in alles nederig en voorbeeldig ‘de les leest’ ?

(…) Wat moet de koning (Salomo) nu (nog) met een Bijbeltje? Wat heb je aan een Bijbeltje als je een heel volk moet regeren? Heeft een koning niet veel meer aan macht, geld en vrouwen? Dat was in ieder geval het beeld dat het volk Israël van een koning had. Een koning had militaire macht nodig om tegen vijanden bestand te zijn, om het land te regeren; hij moest veel geld hebben om zijn dienaren te kunnen betalen en om indruk te maken op andere koningen. Een koning was toch een groot man, die in weelde moest leven, omringt door vele vrouwen. Zulke koningen zag Israël in de landen om hen heen. Zij waren daar van onder de indruk. Zo’n koning wilden zij ook!

In Deuteronomium 17 : 14 horen we de Israelieten zeggen:  Ik wil een koning over mij aanstellen! zoals alle volken rondom mij hebben!

Het is de vraag of ons huidige beeld van een koning zo anders is. Goed, een grote harem, dat hoeft misschien van ons niet zo nodig. Maar wij kunnen ons toch ook niet een arme koning voorstellen? Een koning zonder macht? Zo’n koning, daar is weinig koninklijks meer aan. Hoe moet zo’n koning dan heersen?

God denkt daar heel anders over. Hij geeft een grondige herdefiniëring van het koningschap. Een koning is inderdaad een bijzonder persoon, met een bijzondere taak – en hij moet daarvoor inderdaad rijk zijn, maar dan wel echt rijk. Militaire macht, vrouwen, geld, – dat is in Gods ogen helemaal niet zo kostbaar. Een Bijbeltje, dat is in Gods ogen kostbaar.

Lees maar mee in vers 16: Maar hij zal niet veel paarden houden

Paarden waren nodig voor het leger, om de strijdwagens voort te trekken, voor de cavalerie. Veel paarden betekent veel militaire macht. Maar God zegt: nee koning, je zal niet veel paarden houden.

Vers 17: Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijke

Koningen trouwden met vrouwen uit allerlei landen, met het oog op allerlei diplomatieke relaties, om internationale belangen veilig te stellen. Koning Salomo ook, hij had wel 1000 vrouwen en zijn hart week af van God omdat deze vrouwen hem aanzetten tot afgodendienst.

Vers 17 gaat verder: Ook zal hij zich niet te veel zilver en goud vergaren.

Voor God hoeft de koning ook al niet zo rijk te zijn dat hij op de Quote-lijst van de 500 rijkste mensen terecht zou komen.

Maar ! – vers 18: Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten maken van deze wet.

Eenafschrift van de wet’ is in Gods ogen meer waard dan al die andere rijkdommen.

Een bijbeltje, is……..meer dan rijkdom.

Het goede getuigenis van een vrouw!
(en dan niet eentje uit de harem van Salomo…)

(..) 8 Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat Hij u op de ​troon​ heeft gezet om in Zijn Naam ​koning​ te zijn. Uw God heeft Israël zo lief * dat Hij het voor altijd wil doen standhouden. Daarom heeft Hij u als ​koning​ aangesteld om recht en ​gerechtigheid​ te handhaven.’  (Uit 2 Kronieken 9)

* Johannes 3 : 16Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Bron tekst:  Preken van Ilonka Terlouw

Zie ook: Pronkzucht en macht en goed getuigenis… (II)

Bron afbeelding: Deborah H Bateman

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s