Alles ‘om niet’…

(…) 3 Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister en je zult leven.
(Uit Jesaja 55)

‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (XXVIII)

Het werk van het derde gebod (V)

(…) “Maar ik weet heel goed dat velen zo dwaas zijn en niet om dergelijke dingen willen vragen, tenzij ze eerst geconstateerd hebben dat ze [zelf] waardig genoeg zijn, omdat ze menen dat God niet horen wil naar iemand die nog in (bepaalde) zonde(n) leeft. Dit alles is het werk van predikers die Gods Woord verdraaien en de mensen leren om niet te beginnen met geloof en vertrouwen op Gods gunst en genade, maar met het zien op zichzelf en/of op hun eigen inzet en werken.

Luister daarom goed, arme stakker die je bent! Als je ernstig verwond bent geraakt, of als een dodelijk ziekte of ander gevaar je bedreigt, dán roep je God toch wel aan. En je roept mogelijk een predikant of misschien zelfs een gebedsgenezer erbij, want je wacht daarmee natuurlijk niet tot het gevaar geweken is. Je bent dus niet zo dom om te denken dat God iemand niet helpen wil met ernstig lichamelijk letsel of die op een andere manier in groot of zelfs ernstig levensgevaar verkeert.

Integendeel, je meent dat God het meest gewillig is om te luisteren en te helpen wanneer iemand in zulk soort gevaar en nood verkeerd. Maar waarom gedraag je je dan zo dwaas om, wanneer je bij jezelf een onmetelijk grotere nood en eeuwige smart vindt, dan niet om geloof, hoop, liefde, geduld, gehoorzaamheid, kuisheid, zachtmoedigheid, vrede en gerechtigheid te willen vragen en verwachten gehoor te vinden, tenzij je zou kunnen zeggen dat je vrij bent van alle ongeloof, twijfel, trots, ongehoorzaamheid, onkuisheid, boosheid, hebzucht en ongerechtigheid? Welnu, hoe meer je merkt en beseft dat je tekort komt in deze dingen, des te meer noodzaak is er voor je om te bidden en te  roepen tot God.

Hoe (ver)blind zijn wij mensen toch! We haasten ons naar God bij ziekte en andere lichamelijke nood; maar met de ziekte van onze ziel vluchten we van Hem weg en willen of durven we niet naar Hem toegaan en Hem vragen, tenzij we eerst meer of helemaal ‘gezond’ of ‘waardig genoeg’ zouden zijn – net alsof er een god is die helpt bij lichamelijke nood en een andere die onze ziel moet helpen, of alsof we (eerst) onszelf wat zouden kunnen of moeten helpen en geschikt maken voor hulp bij geestelijke nood, die toch veel ernstiger is dan lichamelijke nood. Dat is een duivels en opportuun plan!

Nee, lieve man of vrouw, jongen of meisje, wanneer je van de zonden wilt genezen en verlost worden, dan moet je je niet van God afwenden, maar naar Hem toe rennen en met veel meer vertrouwen tot Hem bidden dan wanneer lichamelijke nood je heeft overvallen.

God staat helemaal niet onwelwillend of vijandig tegenover zondaars, Hij keert zich wel tegen de ongelovigen. Dat zijn dus die mensen die hun zonde(n) niet erkennen en bewenen willen en die niet alle hulp verwachten van en zoeken bij God, maar die liever hun eigen redeneringen volgen en menen dat zij zichzelf eerst moeten en kunnen zuiveren (of ‘geestelijk opwerken’) en die daarmee hun werkelijk volledige afhankelijkheid van Gods genade dus niet erkennen, en die God daarom niet toestaan dat Hij ons een God is Die geeft ‘om niet’ (Jesaja 55 : 1-2) en die bij dat geven dus niets van ons verwacht of verlangt. (1)

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 237 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, blz. 63/64)

(1) Dat is ook precies de reden waarom wij een ander niet mogen (be)oordelen en zeggen dat hij of zij nog maar eens moet wachten met zich ‘Gods genade rijk rekenen’ om dan (henzelf of anderen) beter te kunnen laten bezien en beoordelen of hij of zij werkelijk wel mag aannemen genade gevonden te hebben bij God!

NB. Deze Luther-quote is een (wat vrije) vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

(…) 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit ​genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen
omdat hij ons door ​Christus​ ​Jezus​ heeft verlost. (Uit Romeinen 3)

Bron afbeelding:  Figther Verses – God’s Glorious Gift 

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s