Wie zichzelf spiegelt…

(…) Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de ​zonde.
(Uit Romeinen 7 : 7)

‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (XXVII)

Het werk van het derde gebod (IV)

(…) “Maar waarmee zal een mens aankomen en zich stellen voor het aangezicht van onze almachtige God en waarmee Hem aanroepen om daardoor en daarmee zijn geloof te oefenen?

Wanneer een christen zijn nood niet kent of erkent, of geen geestelijke aanvallen ervaart, dan moet zo iemand weten dat hij of zij zich in de ergst denkbare toestand bevind. Want de grootste verzoeking is daarin gelegen dat je zo verhard, onbarmhartig en ongevoelig wordt of al bent geworden dat je door je werkelijke nood niet meer wordt geraakt.

Geen betere spiegel waarin je je nood ziet dan de Tien Geboden, waarin je ontdekt wordt aan wat je mist en wat je (bij God) zou moeten zoeken. (1)

Daarom, waar je in jezelf een zwak geloof, zwakke hoop en weinig liefde tot God vindt; waar je merkt dat je God niet looft en eert, maar wel steeds je eigen eer en roem op het oog hebt, veel geeft om de gunst van mensen, niet graag Gods Woord beluisterd, weinig bidt (iets waarvan niemand kan zeggen dat hij daarin zonder schuld is), dan moet je aan deze zwakheden meer aandacht schenken dan aan alle lichamelijke noden en kwalen en tekort aan geld en goederen, eer van mensen en een goed leven, en geloven dat ze erger zijn dan alle dodelijke ziekten en de dood zelf.

Je moet dit [deze zwakheden – t.a.v. de Eerste Tafel van de geboden] met alle ernst aan God voorleggen, erover treuren en klagen en Hem om hulp vragen, en met alle vertrouwen hulp van Hem verwachten, in het geloof dat je wordt gehoord en dat je hulp en genade zeker zult ontvangen.

Ga dan vervolgens naar de Tweede Tafel van de geboden. Ontdek hoe ongehoorzaam je bent geweest en nog steeds waar het het eren betreft van je vader en moeder en allen die boven je gesteld zijn; hoe je tegen je naaste zondigt met woede, haat en slechte woorden; hoe je verleid wordt tot onkuisheid, hebzucht en onrecht in woord en daad tegen je naaste. Op deze manier zul je ongetwijfeld merken dat je vol nood en ellende bent, en dat je reden genoeg hebt om zelfs druppels bloed te huilen, als je dat zou kunnen”

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 236/237 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, blz. 62/63)

(1) Volgens de apostel Jakobus is het lezen of beluisteren van Gods Woord zonder ernaar te handelen net zoiets als in een spiegel kijken en meteen weer vergeten wat we gezien hebben (Jakobus 1 : 22-24). Veel beter is het om goed te kijken, en dat als uitgangspunt voor ons handelen te nemen. In de woorden van de apostel: ‘Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet’ (Jakobus 1 : 25).

NB. Deze Luther-quote is een (wat vrije) vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

Zie ook:  Zó wil God gekend worden…

(…) Door het gebod te gebruiken laat de ​zonde​ zien hoe verderfelijk ze is. Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de ​zonde.  (Uit Romeinen 7 : 13-14)

Bron afbeelding:  CCCoopersAgency’s Blog

 

 

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s