Komen tot Jezus…

Er is geschreven in de profeten: Zij zullen allen van God geleerd zijn.
Wie het nu hoort van de Vader, en het leert
(1)
, die komt tot Mij’
(Johannes 6 : 45, weergave DB 1545).

Wanneer nu de eerste prediking van de wet komt, die zegt dat wij met al ons doen verdoemd zijn, dan wordt het de mens bang om God en hij weet niet meer wat hij moet beginnen. Hij krijgt een kwaad, wanhopig geweten, en wanneer je hem niet spoedig te hulp zou komen, zou hij voor eeuwig in wanhoop wegzinken.

Daarom moet je met de tweede prediking niet lang wachten. Je moet hem het Evangelie prediken en hem tot Christus leiden. De Vader heeft Christus immers tot Middelaar gegeven. Zeg hem dan: dat wij alleen door Hem zalig zullen worden uit louter genade en barmhartigheid, zonder onze werken en verdiensten.

Dan wordt het hart vrolijk en komt tot deze genade, zoals een dorstig hert komt tot het water. Dat heeft David goed gevoeld toen hij zei: ‘Zoals een hert schreeuwt naar de waterbeken, zo schreeuwt mijn ziel, God, tot U – mijn ziel dorst naar God, naar de levende God’ (vgl. Psalm 42 : 1).

Wanneer nu de mens zo tot Christus komt, dat is: tot het Evangelie komt, dan hoort hij de stem van de Heere Christus Zelf – Die bevestigt wat de Vader deze mens heeft geleerd [door de profeten (1)], namelijk, dat God niet anders is, dan een genadevolle Zaligmaker, Die genadig en barmhartig wil zijn over allen die Hem in deze Zoon aanroepen.”

Maarten Luther:  Festpostille 1527, vgl. WA 17.2, 431, 26 – 432, 9

(1) Voor Jezus discipelen en voor allen die (toen) luisterden naar Jezus betekende dit het door de profeten gesproken Woord van God aanvaarden en Jezus erkennen, want door en in Hem leren wij God als liefdevolle en genadige Vader kennen, precies zoals we dat al voorzegd vinden in Jeremia 31 : 34 waar geschreven staat:  Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – ​spreekt de HEER. Ik zal hun ​zonden​ ​vergeven​ en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.
Dit woord van de profeet Jeremia is nu ook volle werkelijkheid voor ieder die Gods genade in Jezus Christus heeft leren kennen door het getuigenis van de apostelen. En wij mogen dan met Johannes mee verwonderd uitroepen zoals hij het voor ons opschreef in Johannes 1 : 14-18 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van ​goedheid​ en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (…) Uit zijn overvloed zijn wij allen met ​goedheid​ overstelpt. De wet is door ​Mozes​ gegeven, maar ​goedheid​ en waarheid zijn met ​Jezus​ ​Christus​ gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het ​hart​ van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres info@maartenluther.com

Bron afbeelding:  Bible Quote

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s