Kinderarbeid op school?!

(…) 12 Ik schrijf u, lieve ​kinderen, want de ​zonden​ zijn u ​vergeven​ omwille van Zijn Naam. 13 Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, ​kinderen, omdat u de Vader kent. 14 Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. (Uit 1 Johannes 2)

Twee citaten (zie bronvermelding onderaan):

  • (…) Welke missie heeft de christelijke docent? Een school is geen bekeringsinstituut. En toch is dit het belangrijkste: onze jongeren tot Christus leiden. Die overtuiging moet heel het onderwijs en de omgang met de jongeren doortrekken.
  • (…) Om het goud van Gods Woord te kunnen doorgeven, is het allereerst van belang dat wij als opvoeders zelf daarbij leven. En dat begint heel eenvoudig met dagelijks de tijd nemen om voor onszelf de Bijbel open te doen. We kunnen het goud van Gods Woord pas doorgeven als het door onze eigen handen en door ons eigen hart is heen gegaan. Jongeren voelen het feilloos aan of wij bij deze dingen leven of dat het voor ons gestolde vormen zijn. Besef dat we grote kansen hebben, maar ook grote verantwoordelijkheden.’

Opgemerkt AJ:
Op christelijke/reformatorische scholen hebben we in de regel te maken met kinderen die gedoopt zijn, die thuis opgevoed zijn bij de Bijbel en ook in de eigen gemeente, die met kinderlijke ontvankelijkheid en geloof hebben geluisterd naar Gods Woord, samen met hun ouders hebben gebeden om de heilige Geest en die inmiddels toch al wel begrepen hebben dat van Gods kinderen gevraagd wordt omdat te blijven doen, willen ze stand houden in deze wereld. Het is nodig vanwege hun eigen natuur (en die van ouders en andere medemensen) vanwege de wereld en haar verleidingen en vanwege de boze, die nog steeds zijn geweldige macht doet gelden niet in het minst in de christelijke/reformatorische gezinnen en gemeenten/kerken.

Docenten hebben de kinderen/de jeugd op school dan ook niet tot discipelen van Jezus te maken of hen tot discipelschap te brengen, die kinderen zijn reeds tot discipelen gemaakt (door hun Doop) en tot discipelschap bewogen en gebracht door hun ouders, in de kerk en ook al tijdens het eerdere onderwijs in voorafgaande jaren.

Zelfs de discipelen die Jezus Zelf uitgekozen had die moesten niet tot discipelen gemaakt worden maar die mochten van Hem leren (zeg maar ‘uit eerste Hand’) wat het inhoudt om als discipel van Jezus te leven en wat ze moesten doen om dat vol te houden.

Een docent mag dus voortbouwen op het werk van anderen en m.n. dus op het werk van de heilige Geest dat Hij al begonnen is te doen in en met deze kinderen! Daarom is het maar niet zo maar waar dat een docent een ‘zo doorleeft’ (als in het artikel aangeduid) persoon moet zijn. Hoeveel jonge docenten (en oudere niet uitgesloten) zullen het gevoel hebben dat ze dat niet zomaar van zichzelf kunnen/durven beweren laat staan dat ze zich bekwaam achten omdat zichtbaar en aanvoelbaar onder woorden te kunnen brengen, bijvoorbeeld bij en na het lezen van een Bijbelgedeelte tijdens een dagopening op school…

Leerkrachten in het onderwijs mogen dat werk in en aan het hart van de leerlingen dan ook met een gerust hart overgeven en overlaten aan het werk van Gods Woord en dus aan de kracht en bijstand van de heilige Geest. Die verwachting mag en kan iedereen hebben en dat wil onze Drie-enige God graag zegenen, want dan gaat werkelijke alle eer naar Hem en niet naar wat wij inmiddels bereikt menen te (moeten) hebben om wat door te kunnen geven aan onze jeugd…

Helaas is het ook niet altijd maar zo dat de jeugd ‘feilloos aanvoelt’ wat waar en waarachtig is en wat niet. Anders zou er niet zoveel verwarring zijn (hierover) onder jongeren in de kerk en laten we het dan maar niet hebben over hoe het met de ouderen staat wat dat betreft…

Dus niet onze eisen (doelstellingen) en pretenties maar ons geloof, onze verwachting (=liefde en vertrouwen, ons afhankelijk weten) van het werk dat onze Drie-enige God wil en zal doen ook mee door ons werk, dát mag en zal bepalen hoe we omgaan met onze kinderen en hoe we ons werk doen thuis, in de gemeente/kerk en op school! Discipelschap is en blijft kinderwerk.

Bron tekst:  “Docent moet jongere tot geloof leiden” door ds. P. den Ouden – RD Opinie (16-01-2019)

(…) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de ​liefde​ van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (Uit 1 Johannes 2)

Bron afbeelding:  Quietly Reminded

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s