Liefde, Die de kennis te boven gaat…

Wij zien nu door een spiegel in een duister woord, maar dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ook ik gekend ben
(1 Korinthe 13:12, weergave DB 1545).

Van aangezicht tot aangezicht…

(…) “Daarom zegt Paulus:Ons kennen’ – dat is ons kennen in dit leven – ‘is maar ten dele.’ Het is onvolkomen, want het bestaat in geloof en niet in aanschouwen. ‘Wanneer echter het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal wat ten dele is, te niet gedaan worden.

Verder zegt hij:Want wij zien nu door een spiegel in een duister woord, dán echter van aangezicht tot aangezicht.Geloven is in dit leven als het zien ‘door een spiegel in een duister woord’, en wel daarom: in een spiegel zien we niet het aangezicht zelf, maar een beeld daarvan, dat aan het aangezicht gelijk is.

Op dezelfde manier zien wij in het geloof ook niet het heldere aangezicht van de eeuwige Godheid, maar een beeld daarvan (1), zoals het geopenbaard is in het Woord.

In het andere leven echter bestaat deze spiegel en deze duisternis van het geloof niet meer. Daar wordt geloof aanschouwen, daar zal God mij, en ik zal God, van aangezicht tot aangezicht zien. ‘En nu ken ik ten dele’ – zegt hij – ‘maar dan zoals ook ik gekend ben.’”

Maarten Luther: Fastenpostille, 1525, vgl. WA 17.2, 170, 1-23 (verkort)

(1) Opgemerkt AJ:  Ook in het geloof leven we echter niet bij een (door ons uit Gods Woord afgeleid en/of kerkelijk opgesteld) beeld maar bij en van het levende Woord!

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com (…)

Geworteld en gegrond in de ​Liefde, zult gij dan samen met alle ​heiligen,
in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de ​liefde​ van ​Christus, die de kennis te boven gaat,
opdat gij vervuld wordt tot heel de volheid van God.

(Uit Efeziërs 3 : 18-19)

Bron afbeelding:  christine’s bible study

 

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s