Onze diaconale opdracht/taak…

(…) 45 Want ook de ​Mensenzoon​ is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen ... (Uit Markus 10)

Bedien het Woord! Ook bij de mensen thuis…

(…) Breed (1) laat vanuit Handelingen 6 zien dat de ”diakenen” die daar worden aangesteld zich niet zozeer richten op wat wij ”diaconaal werk” noemen. Integendeel, deze diakenen bidden en bedienen het Woord, net als de apostelen. Het verschil is dat zij dat ook bij de mensen thuis doen.

Handelingen 6 bevat daarom geen voorschriften voor het ambt van diaken. Dat was er volgens Breed nog niet. Wel geeft deze geschiedenis een aantal aanwijzingen voor hoe men dingen moet organiseren in een gemeente, als er onvrede komt omdat er zaken blijven liggen. (a)

(…) Jezus zelf is gekomen om te dienen, in gehoorzaamheid aan de Vader en uit bewogenheid met mensen (Markus 10 : 45). Diezelfde motivatie zal elk van zijn volgelingen hebben, zegt Hij: Hem volgen betekent dienen, net als Hij deed. Dat betekent bovendien dat zijn dienaren zullen komen waar Hij op dat moment is (Johannes 12 : 26). Daarmee bedoelt Hij dat dit dienstwerk lijden zal meebrengen.

(…) Door in liefde te dienen, zijn ze spiegel van de liefde van Jezus en op die manier vertegenwoordigen zij God. Dat is de kern van Bijbelse diaconie: God vertegenwoordigen door te dienen.

Deze focus van ”diaconie” helpt de dienst van ambtsdragers en gemeenteleden dicht bij elkaar te houden.

(…) De apostelen stellen een voorbeeld in hun liefdedienst door zich bewust te beperken in het werk dat zij doen en anderen in te schakelen (2). Ook dat is een vorm van echte diaconie, die heilzaam is in de gemeente van vandaag, waar vaak te veel taken op de schouders van te weinig mensen komen te liggen.

Bron tekst:  RD Opinie – “Theologenblog: Geen ”diakenen” in Nieuwe Testament, wel diaconie” door Michael Mulder

(a) Misschien moeten we bij de ontevredenheid waarvan sprake is in Handelingen 6 eerder nog denken aan het minder of niet in eigen taal toegesproken en aangesproken en (daarmee minder) pastoraal aandacht gegeven en verzorgd worden, dan aan (niet) eerlijke verdeling van eten en drinken (en/of geld) tijdens de gezamenlijke maaltijden?! Waarschijnlijk valt er in het betreffende proefschrift van Breed over de oorzaak van de onvrede ook wel een en ander te lezen.
(1) Gert Breed, gereformeerd predikant in Zuid-Afrika, verbindt in zijn boek ”The Diakon Word Group in the New Testament and Congregational Ministry” exegese en praktijk.
(2) Gemeenteleden oproepen/inschakelen (en dat gebeurd eerst en vooral door en vanuit het Woord Zelf) om hun gaven te gebruiken is nog niet hetzelfde als leden oproepen en/of een plek toebedelen in het kader van het bijdragen aan het behalen van allerlei doelen die een kerkenraad en/of een commissie  zichzelf gesteld hebben.

(…) 20 U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. (Uit Handelingen 20)

(…) 1 Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van ​Christus​ Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: 2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. (Uit 2 Timoteüs 4)

(…) 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. (Uit 1 Petrus 4)

Bron afbeelding:  SlideShare

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s