De ware dienst aan God…

Opdat u eendrachtig [als] met één mond God en de Vader van onze Heere Jezus Christus prijst’ (Romeinen 15 : 6, weergave DB 1545).

(…) “Al het goede dat we God kunnen geven, is lof en dank, wat de enige echte en ware godsdienst is. Zoals Hij Zelf zegt: ‘Het dankoffer prijst Mij, en dat is de weg waardoor Ik hem Gods heil doe zien’ (vgl. Psalm 50 : 23). Al het andere ontvangen we van Hem, om Hem daarvoor dank- en lofoffers te brengen. En wanneer iemand je een andere godsdienst voorstelt, weet dan dat het dwaling en bedrog is.

Godsdienst is God loven – meer niet! Het moet echter wel vrijwillig en ongedwongen uit het hart komen. God loven en prijzen mag je aan tafel doen, in de kamer, in de kelder, op de zolder, in huis of op het veld, op alle plaatsen, bij alle mensen en op alle tijden. Wie zegt dat het anders is, die liegt alsof hij de duivel zelf is.

Maar hoe kan nu Gods lof en dank – de echte godsdienst – bij ons zijn, als we Hem niet liefhebben en Zijn weldaden [of: genade] niet willen ontvangen? Hoe zullen we Hem kunnen liefhebben, als we Hem niet kennen en ook Zijn weldaden niet kennen? Hoe zullen we Zijn weldaden kennen, als men daarover niet preekt en het evangelie onder de bank laat liggen?

Want waar het evangelie niet wordt verkondigd, daar is het onmogelijk dat God wordt gekend, daarom is het ook onmogelijk dat daar liefde en dank zou zijn. Wel, dan is het ook onmogelijk dat God daar wordt gediend – al zou je de bekwaamste koorleider [of: dirigent] van alle koorleiders hebben, het mooiste orgel van alle orgels, de beste prediker van alle predikers, de mooiste kerk van alle kerken, de klinkendste klok van alle klokken. Om kort te zijn: als al deze dwaze godsdienst in gewijde plaatsen en kerken nog honderdduizend maal meer en groter zou zijn… Wat dan nog? Vraagt God naar dat klucht- en goochelspel?”

Maarten Luther: Adventspostille, 1522, vgl. WA 10.1.2, 80, 18 – 81, 17 (verkort)

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com

(…) U, mijn God en ​koning, wil ik roemen,
Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
2 Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
Uw naam loven tot in eeuwigheid:
3 ‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.’

4 Laat geslacht na geslacht van Uw schepping verhalen,
Uw machtige daden verkondigen.
5 Laten zij spreken over de ​glorie​ van Uw majesteit,
ook ik wil Uw wonderen bekendmaken.

(…) 8 ‘Genadig​ en liefdevol is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw.
9 Goed is de HEER voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel Zijn schepping.’

(…) 17 Rechtvaardig​ is de HEER in alles wat Hij doet,
Zijn schepselen blijft Hij trouw.
18 Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij,
die Hem roepen in vast vertrouwen. 
(…)

(Uit Psalm 145)

Bron afbeelding:  Bible Verses

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s