Het heerlijk Evangelie… (II)

Wel Hem, die Gij verkiest en tot U toelaat, opdat hij in Uw hoven wone.
Die heeft de rijke troost van Uw huis, de heilige tempel.
(Psalm 65 : 5)

(…) Kijk, daarom roemt en looft de profeet met zoveel blijdschap: God moge er lof en dank voor ontvangen dat we nog een plaats hebben waar God Zelf woont. Het is de plaats waar Zijn Woord Zijn wil predikt en verkondigt, waar Hij ons gebed verhoort en ons uit alle nood redt. Wat willen we nu nog meer? Wat kunnen we nog aan betere dingen begeren?

Immers, als we dát bezitten, hebben we een grotere schat dan alle koningen en vorsten. Dan zullen we ons er niet erg om bekommeren als iedereen kwaad is en als alle duivels niet lachen. Daarom kan ik terecht juichen en zeggen: O, wél hem! Wat is diegene een gelukzalig mens, die deze genade ontvangt en zo gelukkig is, dat hij tot U mag komen, daar waar U woont. Dat is, dat hij U of Uw Woord kan horen.

Andere volken hebben deze roem en dít vertrouwen niet, evenmin als koningen en machtige lieden op aarde, om te kunnen zeggen: God woont bij ons. Hier is Zijn tempel waar Hij spreekt en Zich doet horen.

David zegt van zijn volk: Maar wij alleen zijn ertoe geroepen en verkoren dat we het volk van God heten, dat we een God hebben Die bij en onder ons woont. Dat is de heerlijkheid, waarmee niets op aarde te vergelijken valt. Het is niet uit te spreken hoe groot het is om een plaats te hebben waar God woont en spreekt, en ons zegt wat wij van Hem mogen verwachten als wij tot Hem bidden en Hem aanroepen.

(wordt vervolgd)

Maarten Luther:Loflied op Gods goedheid – Psalm 65” – Uit het Duits vertaald door N.A. Eikelboom – Den Hertog Uitgeverij.

(…) 19 Hij maakt zijn woorden aan ​Jakob​ bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël.
20 Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden,
met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.
(Psalm 147 : 19-20)

Hij gaf aan Jacob Zijne wetten,
Deed Isrel op Zijn woorden letten;
Hij leerde z’ in Zijn wegen wand’len,
Zo wou Hij met geen volken hand’len;
Die moesten Zijn getuigenissen
En Zijn verbondsgeheimen missen.
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;
Laat al wat adem heeft Hem prijzen!
(Psalm 147 vers 10, OB)

Bron afbeelding:  daily holy bible reading

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s