Leven in vrede en eenheid…

(…) 1 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen ​gebeden​ wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2 Bid​ voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, 4 Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. (Uit 1 Timoteüs 2)

Regen en droogte

Vraag: Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antwoord: De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, alsmede alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.
Bron: Heidelbergse Catechismus: Vraag en Antwoord 27

Luthers gebed om regen

Er heerste een geweldige droogte, want het had lange tijd niet geregend – het gezaaide koren op de velden begon reeds te verdorren! Toen heeft doctor Maarten Luther bijna voortdurend om regen gebeden. Tenslotte sprak hij onder zware zuchten: ‘Ach Heere, zie toch ons gebed aan omwille van Uw beloften!’ (…)

Daarop ging doctor Maarten Luther de tuin in, hief zijn ogen op naar de hemel, bad en sprak het volgende: ‘Heere God, U hebt gezegd door de mond van David Uw knecht: De HEERE is nabij allen die Hem in waarheid aanroepen. Hij doet de wil van die Hem vrezen – Hij hoort hun gebed en helpt hen uit’ (vgl. Psalm 145 : 18 vv).
Hoe kan het dan dat U ons geen regen wilt geven, terwijl wij zolang roepen en bidden. Welaan, geeft U geen regen, dan zult U ons wat beters geven: een stil en gerust leven in vrede en eenheid. (1)

Nu wij bidden zo zeer, en hebben het al zo vaak gedaan. Als U het niet doet lieve Vader, dan zullen de goddelozen zeggen dat Christus Uw lieve Zoon liegt als Hij zegt: ‘Amen, Amen, Ik zeg U, al wat u de Vader bidt in Mijn Naam, zal Hij u geven’ (vgl. Johannes 16 : 23). Dan zullen zij tegelijk U en Uw Zoon van leugen beschuldigen. Ik weet dat wij hartelijk tot U roepen en vol verlangen zuchten. Waarom verhoort U ons dan niet?’

En hierna, zelfs nog in dezelfde nacht van 9 juni in het jaar 1532, viel een zeer overvloedige en vruchtbare regen.”

D. Johann Schlaginhausens Nachschriften, 11 juni 1532. Vgl. WA Tischreden 2, 158, 15–38

(1) Opgemerkt AJ:  Is het door Paulus (allereerst) aanbevolen (dank)gebed regel in onze samenkomsten en is ook ons persoonlijk bidden en danken daar allereerst mee bezig en op gericht?
We zien in dit bidden van Luther en de aandacht die er (later nog weer) aan gegeven werd hoezeer het onszelf kunnen voorzien in ons dagelijks brood – en in die tijd betekende een mislukte graanoogst voor velen gebrek lijden! – onze aandacht en ons gebed heeft, terwijl Jezus ons toch zegt: Zoekt eerst het koninkrijk van God… Dat zal dan toch ook ook vooral uit ons bidden en danken blijken?!

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website:www.maartenluther.com (contact op de homepage)

Bron afbeelding:  SlidePlayer 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Catechismus, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Natuur. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s