En vergeef ons onze schulden…

zoals als ook wij vergeven hebben hen die ons iets schuldig zijn (Uit Lukas 11)

Onze Here Jezus is de enige mens hier op aarde geweest, die nooit heeft behoeven te bidden om vergeving van zonden. Maar zijn discipelen wel, daarom heeft Hij aan hen op hun eigen verzoek een gebed geleerd waarin zo’n bede voorkwam.

Zondag 51 vraag 126: Wat is de vijfde bede?

Antwoord: En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat wil zeggen: Wil ons, arme zondaren, om het bloed van Christus geen van onze misdaden toerekenen en ook niet de slechtheid die altijd nog in ons is, zoals wijzelf ook als een bewijs van uw genade in ons opmerken, dat wij het vaste voornemen hebben (a) onze naaste van harte te vergeven.

Onze Heiland hield niet van grootspraak en opscheppen. Hij was er bijvoorbeeld nooit op uit een grote menigte mensen om zich heen te verzamelen. Ook heeft Hij zich nooit erop toegelegd vooral met wat nieuws aan te komen.

Zo was bijvoorbeeld de vijfde bede van het Onze Vader geheel naar de aloude regel van de Thora: Wie tot God kwam met een offer, mocht dat niet doen met kwaad op zijn kerfstok. In dezen gold Spreuken 28 : 9: “Wie zijn oor afwendt van het horen van de wet, diens gebed zelfs is een gruwel.” En Paulus wees op de verplichting om bij het bidden “heilige handen” op te heffen (1 Timoteüs 2 : 8).

Nu noemt de catechismus onsarme zondaren”. Daarmee bedoelt hij ons niet te beklagen, maar herinnert hij aan onze eigen belijdenis, dat we van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten. Aan dat gebed voegt Christus deze woorden toe: “gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”.

(a) Volgens Lukas 11 : 4 staat er eigenlijk: “Gelijk ook wij vergaven” in het Grieks. Dus verleden tijd. Ook weer heel duidelijk naar de aloude regel, die God al in de Thora instelde. Deze regel, die volgens de Thora al gold bij álle geboden, werd door de Here Jezus nog extra toegevoegd aan ons gebed om vergeving van zonden.

Wat vraagt deze bede om een eerlijk geweten!

Schriftplaatsen:

  • Matteüs 5 : 23-24: “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.
  • Lucas 17:3: “Ziet toe op uzelf! En indien uw broeder zondigt, bestraf hem, indien hij berouw heeft, vergeef hem.
  • Zie ook:  Steeds meer oudtestamentisch denken en voelen?!

Bron tekst: “De Heidelbergse Catechismus – Bijbels leerboek over de enige troost” van ds. C. Vonk – Uitgave van Buijten & Schipperheijn Motief (Amsterdam)

(…) 5 Niet uw eigen ​rechtvaardigheid​ of uw zuivere geweten geeft u toegang tot hun land. De HEER, uw God, verdrijft die volken voor u omdat ze zo slecht zijn, en omdat Hij zich wil houden aan de eed die hij uw voorouders ​Abraham, ​Isaak​ en ​Jakob​ heeft gezworen. 6 Onthoud goed dat de HEER u dit goede land in bezit geeft niet omdat u het verdiend hebt, want u bent een onhandelbaar volk. (Uit Deuteronomium 9)

(…) 5 Hij stelde een richtlijn vast voor ​Jakob
en kondigde in Israël een wet af.
Onze voorouders gaf hij de opdracht
die aan hun ​kinderen​ te leren.
6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten,
en zij die nog geboren moesten worden,
zouden het weer aan hun ​kinderen​ vertellen.

7 Dan zouden zij op God vertrouwen,
Gods grote daden niet vergeten
en zich richten naar zijn geboden.
8 Dan zouden zij niet worden als hun voorouders,
een onwillig en ​opstandig​ geslacht,
onstandvastig van ​hart​ en geest,
een geslacht dat God ontrouw was.
(Uit Psalm 78)

Bron afbeelding:  SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s