Een vast en eeuwig Verbond…

Van Uw ​liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen
van Uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.
(Psalm 89 : 1)

Uw trouw hebt U in de hemel gevestigd.

3 Ik belijd: Uw ​liefde​ houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt U in de hemel gevestigd.

4 ‘Ik heb met Mijn Uitverkorene een verbond gesloten,
aan mijn dienaar ​David​ gezworen:

5 Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen,
uw ​troon​ in stand houden, geslacht na geslacht.’ sela

6 HEER, laat de hemel dit wonder prijzen,
laat de kring van hemelingen U loven om uw trouw.

7 Want wie daar boven kan de HEER evenaren,
wie van de ​goden​ zich meten met de HEER,

8 met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen,
gevreesd bij allen die hem omringen?

9 HEER, God van de hemelse machten,
HEER, wie is zo sterk als U?

Trouw omhult U als een ​mantel.

10 U heerst over de hoog rijzende zee –
verheffen zich haar golven, U brengt ze tot rust.

11 U hebt ​Rahab​ verpletterd en doorboord,
met krachtige arm uw vijanden verstrooid.

12 Van U is de hemel, van U ook de aarde,
de wereld met alles wat er leeft, hebt U gegrond,

13 het noorden, het zuiden, U hebt ze geschapen,
Tabor en Hermon bejubelen Uw naam.

14 Uw arm verricht heldendaden,
krachtig is Uw hand, geheven uw rechterarm,

15 Uw ​troon​ rust op recht en ​gerechtigheid,
liefde​ en waarheid staan in uw dienst.

Gelukkig het volk dat van Uw roem getuigt

16 Gelukkig het volk dat van Uw roem getuigt
en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.

17 Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag,
door uw ​gerechtigheid​ richten zij zich op.

18 U bent de glans van onze kracht,
door Uw ​gunst​ verhoogt U ons aanzien.

19 Aan de HEER danken wij ons ​schild,
aan de ​Heilige​ van Israël onze ​koning.

20 Ooit hebt U in een ​visioen​ gesproken
tot uw getrouwen en gezegd:
Ik heb hulp geboden aan een held,
een jongen uit het volk verheven.

21 In ​David​ vond ik een dienaar,
Ik ​zalfde​ hem met ​heilige​ olie.

22 Mijn hand geeft hem steun,
mijn arm maakt hem sterk,

23 geen vijand zal hem overvleugelen,
geen boosdoener hem bedwingen,

24 zijn belagers zal ik voor zijn ogen verslaan,
zijn haters vermorzelen.

25 Mijn trouw en mijn ​liefde​ vergezellen hem,
door mijn Naam zal hij in aanzien stijgen.

26 Zijn linkerhand leg ik op de zee,
zijn rechterhand op de rivier.

27 Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn Vader,
mijn God, de rots die mij redt!

U bent Mijn Vader

28 Ik maak hem tot mijn ​Eerstgeborene,
tot de hoogste van de koningen der aarde.

29 Mijn ​liefde​ zal hem altijd beschermen,
hecht is mijn verbond met hem.

30 Zijn dynastie houd ik voor altijd in stand,
zijn ​troon​ zolang de hemel duurt.

31 Als zijn zonen zich afkeren van mijn wet,
niet leven naar mijn voorschriften,

32 mijn wetten schenden,
mijn bevelen niet opvolgen,

33 dan zal Ik hen tuchtigen voor hun ​misdaden,
hun ​zonden​ bestraffen met slagen.

34 Maar mijn ​liefde​ zal ik Hem niet afnemen,
mijn trouw aan hem niet breken,

Ik zal mijn verbond niet schenden

35 Ik zal mijn verbond niet schenden,
mijn woorden niet herroepen.

36 Eens heb Ik dat bij mijn ​heiligheid​ gezworen,
nooit breek Ik mijn woord aan ​David.

37 Zijn dynastie zal altijd voortleven,
Zijn ​troon​ voor mij staan als de zon,

38 als de maan die standhoudt voor eeuwig,
trouwe getuige aan de hemel.’ sela

Zijn ​troon​ zal voor mij staan als de zon

Bron tekst:  Psalm 89 (NBV) – Nederlands Bijbelgenootschap [NL]

Bron afbeelding:  DWELLING in the Word

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël. Bookmark de permalink .

Een reactie op Een vast en eeuwig Verbond…

  1. Pingback: Een vast en eeuwig Verbond… – Sitetitel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s