Willige wegbereiders… (II)

Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
(Matteüs 3 : 2)

Samen leven in verwachting van de komende Christus!

Ons leven en samenleven hier is het voorlaatste. De hongerende brood geven betekent nog niet hem de genade van God en de rechtvaardiging verkondigen, en brood ontvangen hebben betekent nog niet in het geloof staan. Maar voor hem die het doet om wille van het laatste, die weet heeft van het laatste, staat dit voorlaatste in relatie tot het laatste.

Wij moeten echter over het bereiden van de weg, over het voorlaatste, spreken:

  • Ter wille van hen, die in hun radicalisme, dat het voorlaatste loochent, zijn vastgelopen en nu zelfs achter het voorlaatste teruggeworpen dreigen te worden;
  • Vervolgens ter wille van hen, die in het voorlaatste blijven steken en zich daarmee tevreden stellen en van wie toch moet worden gevergd hun aandacht te richten op het laatste;
  • Maar ten slotte en vooral spreek ik over het voorlaatste ter wille van hen, die nog niet eens aan het voorlaatste zijn toegekomen, die niemand ooit zover heeft willen brengen, voor wie niemand de weg bereidde, en die nu hulp moet worden geboden, opdat het Woord van God, het laatste, de genade tot hen kan komen.

Men zou dit alles verkeerd begrijpen, als men zou zeggen, dat eerst de slaaf zijn vrijheid, de rechteloze zijn recht en de hongerende zijn brood moet hebben gekregen, dus dat eerst voor de menselijke waardigheid moet zijn gezorgd, voordat hij christen kan worden.

Voor Christus de weg bereiden kan niet eenvoudig bestaan in het scheppen van de gewenste, gunstige situatie, dus in de verwerkelijking van een sociaal hervormingsplan (of het stellen van voorwaarden en eisen om eerst die gunstige omstandigheden te scheppen).

Stellig gaat het bij het bereiden van de weg om concrete acties en ingrepen in de zichtbare wereld, maar toch blijft het essentieel dat dit handelen een geestelijke werkelijkheid is, juist omdat het in laatste instantie niet gaat om een hervorming van bestaande toestanden, maar om het komen van Christus.

Het genadige komen van Christus volgt alleen op een geestelijk bereide weg. Dat betekent echter, dat de zichtbare daden die de mensen bereid moeten maken om Jezus Christus te aanvaarden, daden moeten zijn, waarin de mens zich vernedert voor de komende Heer, d.w.z. daden van bekering.

Het bereiden van de weg is bekering*
(Matteüs 3 : 1-3).

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Bereidt de weg des Heren” – “Alles met het oog op het komen van de Heer  (13 december) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

  • * Opgemerkt AJ: En dat is niet een eenmalige bekering, maar een dagelijkse bekering**. Een dagelijks ons opnieuw toewenden naar en toevertrouwen aan God, door dagelijks en op de zondagen eerbiedig te luisteren naar Zijn Woord en door gebruik te maken van de Sacramenten in de samenkomsten van de gemeente, en door eerbiedig te bidden om een opmerkzaam hart dat door de Heilige Geest ook steeds weer ontdekt moet worden aan eigen hoogmoed en arglistigheid en dat tot het einde van ons leven toe. Dat dienen we goed te beseffen. En daarom hebben wij daarbij beslist ook het samenleven en samen spreken met al de andere leden van de gemeente bij nodig, want zij helpen ons mee door hun plaats en functioneren in het lichaam van onze Heer Jezus Christus om steeds beter te ontdekken en begrijpen wat de ons gegeven plaats en dienende taak in de gemeente is en zal zijn en wat dat betekent voor ons leven in alle levensverbanden waarbinnen wij een plaats hebben.
  • ** (…) 14 opdat wij geen jonge ​kinderen​ meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15 maar dat wij, door ons in ​liefde​ aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk ​Christus. 16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de ​Liefde. (Uit Efeziërs 4)

Zie ook nog: 
Willige wegbereiders… (I)
De teugelloze mens(heid)…

Bron tekst:  Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s