Zie de Mens… (evenbeeld?)

Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem. (Genesis 2 : 7)
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; (2 Korintiërs 5 : 17)

God ziet en neemt ons mensen aan ‘in Christus’! (a)

De mens, die God naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, is uit de aarde genomen. Sterker zouden zelfs Darwin en Feuerbach het niet kunnen uitdrukken. De mens stamt uit een stuk aarde. De verbondenheid met die aarde behoort tot zijn wezen. De ‘aarde is zijn moeder’, uit haar schoot komt hij voort.

Uit haar is zijn lichaam. Zijn lichaam behoort tot zijn wezen. Zijn lichaam is niet zijn kerker, zijn omhulsel, zijn uiterlijk, maar zijn lichaam is hij zelf. De mens ‘heeft’ geen lichaam en ‘heeft’ geen ziel, maar hij ‘is’ lichaam en ziel.

De mens die zich van zijn lichaam losmaakt, maakt zich los van zijn existentie voor God, de Schepper. De ernst van het mens-zijn is zijn gebondenheid aan de moederlijke aarde, aan zijn Zijn als lichaam. Zijn bestaan is een bestaan op aarde.

Hij is niet, van boven neerdalend, door een wreed lot in de aardse wereld geketend en geknecht, maar uit de aarde waarin hij sluimerde, dood was, werd hij opgeroepen door het woord van God, de almachtige. Een stuk aarde, maar aarde door God geroepen tot mens-zijn.

Zo heeft ook Michel Angelo het bedoeld. De op de jonge aarde rustende Adam is zo vast en innig met de grond waarop hij ligt verbonden, dat hij in zijn nog dromende bestaan zelf een uitzonderlijk en zeer wonderlijk maar toch echt stuk aarde is. Juist in dit volledig toebehoren aan de gezegende grond van de pas geschapen aarde komt de volle heerlijkheid van de eerste mens aan het licht.

En in dit rusten op de aarde, in deze diepe scheppingsslaap, ervaart de mens door de lijfelijke aanraking van Gods vinger het leven — dezelfde hand, die de mens gemaakt heeft, raakt hem nu als van verre teder aan en wekt hem tot leven. Niet langer houdt de hand Gods de mens in zich zelf besloten, zij laat hem gaan en haar scheppende kracht wordt tot de verlangende liefde van de Schepper voor het schepsel.

Omdat Gods woord in de geschiedenis, dat wil zeggen in het verleden tot ons gesproken heeft, is het noodzakelijk ons iedere dag het geleerde in herinnering te brengen en te herhalen. ‘Vergeet niet één van zijn weldaden‘ (Psalm 103 : 2). ‘Gedenk Jezus Christus’ (2 Timoteüs 2 : 8).

Geloof en gehoorzaamheid leven uit de herinnering en de herhaling. (a) Herinnering wordt tot een kracht in het heden, want het is de levende God, die eens voor mij handelde en mij heden daarvan de garantie geeft. Wat voorbij is ís op zich genomen indifferent.

Omdat echter in het verleden iets beslissends ‘voor mij‘ geschiedde, wordt het verleden tot heden voor hen, die het ‘voor mij’ in geloof aannemen, ‘want het woord “voor mij” spreekt alleen tot gelovige harten’ (Luther).

Omdat mijn heil niet in mij zelf maar buiten mij zelf ligt, omdat mijn gerechtigheid alleen de gerechtigheid van Jezus Christus is en omdat dit alles mij alleen in het Woord verkondigd kan worden, is herinnering en herhaling nodig om wille van de zaligheid en daarom betekent vergeten hetzelfde als niet meer in het geloof zijn.

In de dagelijkse herinnering aan Jezus Christus (b) echter wordt mij toegezegd, dat God mij van eeuwigheid heeft liefgehad en mij niet heeft vergeten (Jesaja 49 : 14). En als ik weet dat God mij niet vergeet, omdat Hij mij liefheeft, dan verblijd ik mij, en mijn liefde voor Gods trouw in zijn woord vervult mij, en ik leer zeggen:

Uw Woord zal ik niet vergeten.‘ (Psalm 119)

(a) Alleen het ‘geloofsoog’ ziet de ander ‘in Jezus Christus’ en ziet daarom een ‘mooi mens’ in de ander ondanks al zijn gebreken en niet dankzij ‘al zijn vruchten van de Geest’!
(b) En die dagelijkse herinnering begint met en door te zeggen:  Onze Vader

Mee n.a.v. http://www.tijdmetJezus.nl | dagelijks bijbelmoment | Evenbeeld

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Wat is de mens” – “Aarde is zijn moeder” (17+16 februari) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

Bron afbeelding:  Judeo Christian Church

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk, Politiek, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s