Een onnadenkend man?

(…) 1 Wee de opstandige kinderen, spreekt de HEERE, om een plan te maken, maar niet van Mij uit; om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit Mijn Geest; het is om zonde op zonde te hopen. 2 Zij gaan om af te dalen naar Egypte – maar naar wat Mijn mond spreekt, vragen zij niet – om zichzelf in veiligheid te brengen… (Uit Jesaja 30)

(…) 6 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren… (Uit Matteüs 6)

(…) En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. (Matteüs 7 : 26)

Met de woordeneen onnadenkend man‘ (NBV) wijst de Here Jezus op de ‘dwazen‘ (zie o.a. en m.n. Psalm 1 en 2) onder Gods kinderen. Het zijn namelijk die mensen die Gods Woord te horen krijgen en beluisteren, maar die er desondanks ten diepste geen geloof aan hechten (Hem geen vertrouwen geven).

We vinden zulke dwaze kinderen van God vooral in welvaartstijd en we vinden ze in alle tijden onder de rijken en machtigen (de leiders /’kerkleiders’) van Gods volk.

In de ogen van Gods kinderen en vooral ook in de ogen van de wereld lijken deze ‘dwaze man(nen)‘, waar Jezus op doelt met Zijn Woord in de gelijkenis (Matteüs 7 : 24-29) juist heel wijs (wereldwijs!) en de eenvoudige kinderen van God juist dwaas (onwijs). Want die in de gelijkenis bedoelde ‘dwazen‘ eren God met hun lippen, maar met hun denken en doen én (na)laten (1) gaan ze juist heel berekenend te werk.

Dat heel berekenend te werk gaan van hen is nodig want ze verwachten het ten diepste niet van God, maar van hun eigen overleg en plannen en van hun contacten en ‘vriendjes-politiek’ – zie Jesaja 30 en Psalm 2 en zie ook het optreden van de Schriftgeleerden en Farizeeën in Jeruzalem en Israël in de tijd van Jezus en de apostelen tot aan de verwoesting! van Jeruzalem en ook (weer) de tempel.

Deze ‘kinderen van God’ begrijpen niets van het ‘zorgeloze leven’ van de kinderen Gods die zich werkelijk aan Gods zorg voor hen hebben toevertrouwd en dat ook elke dag opnieuw weer doen (2) en die leven willen én durven én kunnen van wat Gods Vaderhand hen toe schikt in dit leven (Zie o.a. Psalm 16, 34, 131 en 140 en 146).

(1) M.n. het liefhebben van de naaste en hem barmhartigheid bewijzen (Matt. 23 : 23-24)
(2) Zoals dat ook beleden wordt naar Gods Woord in Zondag 9 en Zondag 10 van de HC.

N.a.v. “http://www.tijdmetJezus.nl | dagelijks bijbelmoment – Een onnadenkend man” (18 mei 2018)

(…) 13 Dit weet ik: de HEER doet recht aan zwakken en armen.
14 De rechtvaardigen zullen uw naam prijzen,
de oprechten wonen in uw nabijheid.
(Uit Psalm 140)

Bron tekst:  DailyVerses.net

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s