Zwijgen – wreken – helpen (II)

(…) 16 Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de ​Heer, zodat hij Hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van ​Christus.
(Uit 1 Korintiërs 2)

Gods wegen te wonderbaarlijk en hoog voor een mens!

Wie de wraak in eigen hand neemt, maakt zich zelf tot rechter van de wereld en de mensen, en de wraak, die hij wilde nemen, zal op zijn eigen hoofd neerdalen. Wie wraak wil nemen, neemt het leven van zijn vijand in eigen hand en vergeet, dat God zijn hand al op deze mens heeft gelegd, doordat Hij voor hem stierf aan het kruis.

Wie wraak zoekt, doet de dood van Christus teniet, maakt zich schuldig aan het bloed van de verzoening. Christus stierf voor mij en voor mijn vijanden, voor het heil van ons beiden. Zoek ik wraak, dan misken ik het heil van de ander. Mogelijk schaadt dat de ander niet, maar ik breek op deze wijze met het kruis van Christus.

Het is een zwaar offer, dat Christus van ons verlangt: onze wraakgevoelens op te geven, misschien wel het zwaarste, want heel het wezen van de mens schreeuwt van nature om wraak tegen de vijanden. De wraaklust gaat ons menselijk bloed boven alles.

Maar — wij weten het — wij kunnen ons niet meer wreken. Staat de vijand voor mij en overvalt mij de lust nu eindelijk wraak te kunnen nemen, dan staat achter mijn vijand Christus en vraagt: Hef uw hand niet op, laat Mij de wraak, Ik zal wraak nemen.

Geeft ruimte aan de toorn van God; want er staat geschreven: Mij is de wraak, Ik zal het vergelden. Een verschrikkelijk woord. Kunnen wij dit horen en weten wat het betekent, dat Gód wraak neemt, zonder terstond te smeken: Nee, geen wraak, Heer, nee, ook mijn vijand kan en wil ik niet toewensen, dat hij in Gods toornige handen valt?

Maar God zegt: Mij is de wraak, Ik zal het vergelden. God wil en moet wraak oefenen over de bedrijvers van het kwaad. Maar – wonder boven wonder — God heeft al wraak geoefend op een onbegrijpelijke manier, niet aan ons die zijn vijanden waren en die nog dagelijks tegen Hem zondigen, niet aan onze vijanden, maar aan zich zelf, aan zijn geliefde Zoon.

Aan Hem bezoekt Hij al onze zonde, aan Hem straft Hij ze.

Hém verstootte Hij in de hel van wanhoop en godverlatenheid, en in dezelfde ure bidt Jezus: Vader, vergeef het hun… Dat is Gods wraak, dat Hij zich zelf pijn en smart toebrengt, maar ons spaart en aanneemt. Dat is Gods wraak, dat Hij zelf het lijden op zich neemt en zijn vijanden vergeeft.

Hoor ik het niet in mij naklinken: Weest niet eigenwijs?

Gods wegen met u zijn te wonderbaarlijk en hoog,
te barmhartig en vol liefde!

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Liefde tot de vijand ” – “Wraak die alles omkeert” (2 februari) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen,
u zult de waarheid kennen, en de Waarheid zal u vrijmaken.

(Uit Johannes 8 : 31-32)

Bron afbeelding:  King James Bible

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s