Zwijgen – wreken – helpen (I)

Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd, (a)
schenk mij inzicht, dan leer ik Uw geboden.
Wie U vrezen zien mij met blijdschap,
in Uw Woord heb ik mijn hoop gesteld.
(Psalm 119 : 73-74)

Gods woord verzwijgen?

(…) 18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, ​vrede​ met alle mensen.
(Uit Romeinen 12)

Tegenover iedereen, met alle mensen – een uitzondering is er niet. Niet alleen goed zijn tegenover de goeden, maar ook en juist tegenover hen die niet goed zijn. Niet alleen vredelievend zijn tegenover de vredelievenden, maar juist tegenover hen die ons niet in vrede willen laten leven. Dat andere kunnen de heidenen ook.

Jezus Christus stierf niet voor de goeden en de vredelievenden, maar in de eerste plaats voor de zondaars en vijanden, voor de slechten, de haters, de moordenaars. Ons hart is erop uit te verkeren onder de rechtvaardigen en goeden.

Maar Jezus Christus was te midden van zijn vijanden. Juist daar wilde Hij zijn.

Daar moeten wij ook zijn. Dat onderscheidt ons van alle andere leren en religies. Daar blijven de vromen onder elkaar. Maar Christus wil, dat wij te midden van onze vijanden zijn zoals Hij; te midden van zijn vijanden stierf Hij de dood van de liefde Gods en bad:

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen.

Onder de vijanden wil Christus zijn overwinning behalen. Daarom, trekt u niet terug, zondert u niet af, maar weest bedacht op het goede tegenover iedereen, houdt vrede, voor zover het van u afhangt, met alle mensen.

Vοοr zover het van u afhangtu hebt het niet in de hand, dat men u niet in vrede laat, dat men u smaadt en vervolgt. Maar ‘voor zover het van u afhangt’ wil zeggen: u zult nooit de twistbron zijn. Uw hart moet steeds vervuld zijn met vrede.

Betekent dat, dat ook het woord Gods zwijgen moet om de lieve vrede? Nooit — want bestaat er een woord en een werk, dat meer met vrede vervuld is dan de prediking van de vrede tussen God en zijn wereld, tussen God en zijn mensen?

Voor zover het van u afhangt‘ — één ding hangt niet van u af, een ding ligt buiten uw competentie, namelijk Gods woord te verzwijgen. Maar het is wel aan u het uit te spreken als het woord van de vrede, de vrede van de mensen met God, midden in een verscheurde, verdeelde mensheid.

Christus bracht ons de vrede, de vrede met ons, toen wij vijanden waren. Hij bracht ook de vrede met al onze vijanden aan het kruis.

Laat ons van deze vrede getuigen, voor iedereen !

(a) Psalm 139 en Jeremia 18 : 1-6.

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Liefde tot de vijand ” – “Vredeboden temidden van vijanden” (30 januari) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen,
u zult de waarheid kennen, en de Waarheid zal u vrijmaken.

(Uit Johannes 8 : 31-32)

Bron afbeelding:  bible-quote DevianArt

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s