Wij moeten allen openbaar worden… (III)

Hebben wij niet in Uw naam vele krachten gedaan? (Uit Mattheüs 7 : 22-23)

De laatste scheiding

Nu wordt de scheiding tot het einde doorgetrokken. Hier spreken mensen die tot nu toe standgehouden hebben. Zij horen tot de daders, maar nu beroepen ze zich in plaats van op hun belijdenis juist op hun handelen.

Zij hebben daden gedaan in Jezus’ naam. Zij weten, dat de belijdenis niet rechtvaardigt, daarom zijn zij uitgegaan en hebben door daden de naam van Jezus onder de mensen grootgemaakt. Nu treden ze voor Jezus en wijzen op deze daden.

Jezus openbaart hier zijn discipelen de mogelijkheid van een demonisch geloof, dat zich op Hem beroept, dat wondere daden volbrengt die zich in niets onderscheiden van de werken van de ware discipelen van Jezus, werken van liefde, wonderen, misschien zelfs zelfheiliging, en dat toch Jezus en zijn navolging verloochent.

Het is niets anders dan wat Paulus zegt in het dertiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs, over die mogelijkheid te prediken, te profeteren, alle mogelijke kennis te hebben, ja, alle geloof, zó, dat het bergen verzet – maar zonder liefde, d.w.z. zonder Christus, zonder de Heilige Geest.

Dat is de diepste, onbegrijpelijkste mogelijkheid van het satanische in de gemeente; de laatste scheiding, die weliswaar pas plaatsvindt op de jongste dag, die voorgoed beslissend zal zijn.

De volgelingen moeten vragen volgens welke maatstaf men uiteindelijk door Jezus wordt aangenomen of afgewezen. Wie blijft eigenlijk bestaan in het oordeel en wie niet? Het antwoord van Jezus tot de uiteindelijk verworpenen zegt alles: ‘Ik heb u nooit gekend.‘ Het is alleen de vraag of wij door Jezus gekend zijn of niet.

Waaraan moeten wij ons houden, wanneer wij horen hoe het woord van Jezus de scheiding voltrekt tussen gemeente en wereld en vervolgens in de gemeente tot de jongste dag, wanneer ons niets meer blijft, onze belijdenis niet, onze gerechtigheid niet?

Dan blijft alleen nog maar Zijn woord: Ik heb u gekend.

Dat is Zijn eeuwig woord, Zijn eeuwige roepstem. Wie zich in de navolging aan niets houdt en vastklemt dan aan dit woord, wie al het andere laat varen, hem zal dit woord door het laatste oordeel heendragen. Zijn woord is Zijn genade.

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Wij moeten allen openbaar worden” – “Dan blijft ons niets dan Zijn Woord” (24 november) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

(…) 5 Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat ​Jezus​ ​Christus​ in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan. (Uit 2 Korintiërs 13)

(…) 5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat ​Jezus​ de ​Zoon van God​ is? 6 Hij, ​Jezus​ ​Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. 7 Er zijn dus drie getuigen: 8 de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. 9 Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 10 Wie in de ​Zoon van God​ gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de ​Zoon van God​ niet heeft, heeft het leven niet. (Uit 1 Johannes 5)

Bron afbeelding:  YouTube

Matteüs 7 23 - I never knew you - YouTube

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s