Vergeven (I): eigen zonden wegen het zwaarst…

Mijn schuld steekt hoog boven mij uit, als een zware last, te zwaar om te dragen.
(Uit Psalm 38)

Zou ik me dan niet boven die ander verheffen?

Niet groot van zich zelf denken en een nederige plaats innemen betekent zonder frase en in alle nuchterheid: zich zelf beschouwen als de grootste zondaar. Dit wekt heel de weerstand van de natuurlijke mens, maar ook van de zelfbewuste christen.

Het klinkt overdreven en onwaarachtig. Toch heeft Paulus van zich zelf gezegd, dat hij de voornaamste, dat wil zeggen de grootste der zondaren is (1 Timoteüs 1 : 15).

Er kan geen echt zondebesef zijn, dat mij niet brengt tot deze diepte. Als mijn zonde mij, in vergelijking met de zonden van anderen, kleiner, minder verwerpelijk voorkomt, dan ken ik mijn zonde nog niet. Mijn zonde is noodzakelijk de grootste, de zwaarste en de meest verwerpelijke.

Voor de zonden van anderen vindt de broederlijke liefde veel verontschuldigingen. Slechts voor mijn eigen zonde bestaat er geen excuus. Daarom is zij de zwaarste.

Wie de broeder in de gemeente wil dienen, moet diep ootmoedig worden. Hoe zou ik in eerlijke ootmoed hem kunnen dienen, wiens zonde mij werkelijk zwaarder lijkt dan mijn eigen zonde? Zou ik me dan niet boven hem verheffen en mag ik dan nog hoop voor hem hebben? (1)

Het zou een gehuichelde dienst zijn.Geloof niet, dat ge één stap ver gekomen zijt in de heiligmaking, indien ge het niet diep gevoelt, dat ge geringer zijt dan alle anderen’ (Thomas a Kempis).

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “De boden” – “Anderen verontschuldigen  maar nooit jezelf” (20 september) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

(…) 18 Want ik ben de ondergang nabij en altijd vergezelt mij de pijn.
19 Ik wil u mijn schuld belijden, door mijn ​zonden​ word ik gekweld.
(Uit Psalm 38)

(1) Opgemerkt AJ: Welke goede gronden vinden we bij onszelf en bij een ander niet om te kunnen en durven beweren dat wij zelf ons huwelijk en de geborgenheid van eigen huis en haard en het in vrede samenleven met gezin en familie en met broeders en zusters  wel waard zijn en een ander niet.

Bron afbeelding:  Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s