Zo blijven dan…(III)

Maar de meeste van deze is de liefde. (Uit 1 Korintiërs 13 : 13)

Voleinding is liefde.
Het teken van de voleinding hier op aarde is het kruis.

Nog één keer resoneren hier de eerste verzen van dit hoofdstuk:en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet, ik ware niets’

Is er iets groters denkbaar dan een leven in geloof en hoop? Geloof aan God en hoop op God? Groter is de liefde, die in God leeft. ‘…En wie in de liefde blijft, blijft in God‘.

Wat is groter dan de deemoed van het geloof, die nooit de oneindige afstand vergeet tussen Schepper en schepsel; wat is groter dan het onwankelbare vertrouwen van de hoop, die verlangend uitziet naar het komen van God en het aanschouwen van zijn heerlijkheid? Groter is de liefde, die zich reeds hier overal verzekerd weet van zijn nabijheid en tegenwoordigheid, die alleen met Zijn liefde rekent en weet dat Zijn liefde niets wil dan onze liefde.

Wat is er groter dan het geloof, dat aan zijn heil in Christus vasthoudt en door Hem gerechtvaardigd wordt; wat is groter dan de hoop, die zich elk uur van de dag verheugt op de komst van Christus? Groter is de dienende liefde die alles vergeet ter wille van de ander, die zelfs het eigen heil opgeeft om het de broeder te brengen. ‘Want wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden.

Geloof en hoop blijven. Laat niemand denken, dat hij de liefde zou kunnen hebben zonder geloof en hoop. Liefde zonder geloof is als een rivier zonder bron. Het zou immers betekenen, dat wij de liefde zouden kunnen hebben zonder Christus. Het geloof alleen rechtvaardigt voor God, de hoop richt ons op de toekomst, de liefde voleindigt.

Geloof en hoop gaan de eeuwigheid binnen veranderd in de gestalte van de liefde. Ten slotte moet alles liefde worden. Voleinding is liefde. Maar het teken van de voleinding in deze wereld is het kruis. Dat is de weg, die de voleindigde liefde in de wereld gaan moet en steeds weer gaan zal.

Wij spreken hier over dingen, waar de wereld verlangend naar uitziet. De mensheid, al duizend keer bedrogen en teleurgesteld, heeft geloof nodig. De mensheid, gewond en in lijden, heeft hoop nodig. De mensheid, uiteengevallen in tweespalt en wantrouwen, heeft liefde nodig. Zij wil van ons leren, opnieuw te geloven, te hopen en lief te hebben.

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Geloof-Hoop-Liefde” – “Tenslotte moet alles liefde worden.” (28 november) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978.

(…) 16 Hieraan leerden wij de ​liefde​ kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. 17 Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn ​hart voor hem toesluit, hoe kan de ​liefde​ van God in hem blijven?
(…) 23 En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, ​Jezus​ ​Christus, en dat wij elkaar ​liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. 24 En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.
(Uit 1 Johannes 3)

Bron afbeelding:  SlideShare (The Litmus test/De lakmoes proef)

1 Johannes 3 16-18 - What love is - Litmus test - SlideShare

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s