Uit de mond van kleine kinderen…

“Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoge.”
(Uit Psalm 118)

(…) Jezus’ intocht

Wanneer we dit weten (God’s bemoediging zoals we daarover lezen in Jesaja 40), begrijpen we beter waarom de Here Jezus deze Psalm aanhaalt kort na de intocht in Jeruzalem. Wat was er aan de hand? We lezen in Matteüs 21 dat de Here Christus als Hij een week voor het Paasfeest naar Jeruzalem gaat, voordat Hij de stad intrekt, door de schare verwelkomd wordt. Daarop laat Jezus zijn discipelen een ezel brengen, waarop Hij plaats neemt. Zo rijdt Hij als een koning Jeruzalem binnen, terwijl de schare Hem toezingt uit Psalm 118: “Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoge.”

Het is niet voor niets dat de schare juist deze Psalm zingt. Psalm 118 werd in de tijd voor de ballingschap gezongen als de koning de overwinning had behaald op de vijanden. In een processie trok het volk de triomferende koning tegemoet om hem al zingende Jeruzalem binnen te halen.

De Psalm laat zien dat het volk de koning begeleidde tot binnen de muren van Jeruzalem. Daar aangekomen trok de stoet naar de tempel, waar de koning verwelkomd werd door de priesters, die de tempeldeuren voor hem openden. De priesters betraden daarop in gezelschap van de koning het tempelcomplex, om daar met de koning God voor de overwinning te danken.

In dit licht is het duidelijk waarom de schare Jezus toezingt uit Psalm 118: “Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.” De menigte erkent Hem als de door God beloofde Zoon van David, die door God in de tempel bevestigd zal worden Ín het koningschap dat Hem toekomt over Israël en de volkeren.

De schare begeleidt Hem naar het tempelplein. Maar daar wacht een deceptie: in plaats van Hem te verwelkomen, stuit Jezus uitgerekend bij de priesters op een muur van weerzin en vijandschap. De intocht eindigt in een anti-climax. We lezen dat Jezus van de ezel afstapt en zijns weegs gaat. Dan vindt de tempelreiniging plaats, die de vijandschap van de priesters alleen nog maar meer aanwakkert.

In deze gespannen situatie zijn het alleen de kinderen die Jezus blijven omringen met hun gezang. Zij roepen nog steeds het ‘Hosanna’ uit Psalm 118, dat de schare in de mond bestorven is. Dat zij dat doen, ergert de priesters buitengewoon. Ze sommeren Jezus de kinderen tot de orde te roepen: “Hoort U wat ze zingen?!” Dan wijst de Here Christus hen op Psalm 8: “Hebt u niet gelezen: ‘uit de mond der kinderen en zuigelingen hebt U lof bereid?

Het kan niet anders dan dat het zingen van de kinderen de Here Jezus veel te zeggen heeft gehad. Hij werd omgeven door het lofgezang van de kinderen, die zich niet lieten intimideren door de haat van de priesters.

Deze kinderen zijn nog ontvankelijk voor Gods majesteit. Voor hen is God een grootsere realiteit dan die van de boze mannen die Jezus afwezen. Hun blik reikt daarom verder dan die van de priesters en hun zingen heeft iets gezagsvols en profetisch, iets van de bemoediging die Jesaja geeft aan de ballingen en die Luther later zijn vriend Melanchton schenkt. Zij beseffen dat God met Jezus is en Hem in zijn almacht en trouw niet zal verlaten…

En daarom blijven zij zingen, ondanks het abrupte einde van de optocht naar de tempel en de vijandschap van de wraakzuchtige! Hun zingen “Hosanna, gezegend die komt in de Naam des Heren”, heeft in hun mond dus voor Jezus iets van een belofte: God heeft zich immers door de mond der kinderen lof bereid! Daar herinnert de Here Christus de priesters aan. En zij hebben geen repliek. Nu al wordt hun mond gesnoerd!

Bron tekst:  “Psalm 8 in de LXX. Uit de mond der kinderen…” gedeelte overgenomen uit de bijdrage van dr. H. Klink en drs. mw. M.A. Aalders in Ecclesia nr. 20 – oktober 2015.

(…) 3 Kinderen​ zijn een geschenk van de HEER,
de vrucht van de schoot is een beloning van God.
4 Als ​pijlen​ in de hand van een schutter,
zo zijn ​kinderen, verwekt in je jeugd.
5 Gelukkig de man wiens ​koker​ is gevuld
met ​pijlen​ zoals zij.
Hij staat niet te schande
als hij zijn vijanden aanklaagt in de ​poort.
(Uit Psalm 127)

Zie ook: De Mensenzoon en de kinderlofzang…

Bron afbeelding:  Pinterest

Psalm 8 2 - Out of the mouth - Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s