Verzoeking en bewaring… (I)

(…) 5 Maar toen ze het ​kind​ gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon.
(Uit Openbaring 12)

N.a.v. Openbaring 12: 1-17 (Zie deels onderaan)

De geheimtaal van de vervolgde Kerk – in het laatste bijbelboek – is mede ontleend aan het Oudtestamentische boek Exodus: het volk van God – Israël – is ternauwernood ontkomen aan de Farao en diens legers, aan de opengesperde muil van de draak. Door doodsnood heen leidt de HERE zijn volk de woestijn in. Daar voedt Hij de zijnen met brood uit de hemel, manna, ‘brood der engelen’ (Psalm 78).

Johannes ziet en hoort een vrouw in barensnood. Een vrouw op haar zwakst. Zij staat op het punt een zoon te baren. ‘In barenssmarte’ schreeuwt zij het uit. Tijdens de weeën ontwaart zij een grote rode draak, een dynosaurus. Deze staat vlak voor de vrouw, met geen andere bedoeling dan het kind, zodra het is geboren, te verslinden.

Reeds vroegchristelijke uitleggers van Openbaring 12 hebben in de Vrouw de Kerk gezien, de gelovigen uit Israël (12 stammen) en uit de volkeren (12 apostelen) (zie vs. 1 ). Israël was in verwachting, zag uit naar de vervulling van de Moederbelofte in het Paradijs (Genesis 3): ‘Ik zal vijandschap zetten, satan, ‘oude slang’ (Openbaring 12 : 9), tussen u en deze vrouw, tussen uw nageslacht en dat van haar. “Ik zál!’, satan. Ik zeg het je alvast. Jouw kop gaat eraan.’

Sindsdien is er een vreselijke oorlog gaande. In het geding is de beloofde Messias. De strijd van de Farao tegen Israël is ten diepste opstand tegen ‘de HERE en zijn Christus‘ (Psalm 2). In het boek Exodus horen wij de schreeuw van de vrouw in doodsnood. Door het hele Oude Testament heen klinken angstkreten. Aan angsten ontzetting komt geen einde, ook niet wanneer het Kind is geboren. De oorlogssituatie zet zich voort in de geschiedenis van Israël en van de Kerk. De Vrouw is geen partij voor het monster. Haar Kind is bij voorbaat ten dode opgeschreven.

En toch… er gebeurt niet wat er voor de hand ligt en wat Johannes vreest. Het Kind wordt geboren en in een ondeelbaar ogenblik ‘weggerukt tot God en zijn troon’ (vs. 5). De Evangeliën vertellen ons dat het ondeelbaar ogenblik 33 jaar omspant: de tijd tussen de ontvangenis en de geboorte van Jezus – want om Hem gaat het! – en zijn hemelvaart. Wat er tussentijds ‘is geschied’, krijgt Johannes in de visioenen op Patmos niet te zien.
Die 33 jaar behoeft hij niet te beschrijven, want dat heeft hij gedaan in het vierde Evangelie. Hier en nu ligt de nadruk op de overwinnende macht van Christus. Met Hem wordt de vervolgde Kerk vertroost en bemoedigd. Hoe satan ook te keer gaat, hij heeft het nakijken!

(Wordt vervolgd…)

(…) 1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. 2 Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. 3 Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode ​draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een ​kroon. 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De ​draak​ ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar ​kind​ te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het ​kind​ gebaard had – een Zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden. (Uit Openbaring 12)

Bron tekst:  “Verzoeking en bewaring” meditatie van M. Verduin (Zeist) in Ecclesia nr. 2 – januari 2018.

Bron afbeelding:  SlideShare

Openbaring 12 1-5 - The woman and the Male Child - SlideShare

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s