Gods volk: allereerst een priesterlijke zaak/taak…

En het (profetisch) getuigenis (geven) dan?

Omdat bij God de (vergevende) Liefde en daarom ook bij en onder Gods volk deze Liefde voorop staat en gaat, daarom is het getuigenis van Gods volk allereerst haar priesterlijke aanwezigheid in deze wereld en de priesterlijke taak die zij daarin en daarmee in deze wereld te onderhouden en vervullen heeft. Het (profetisch) getuigenis geven met de mond (en daad) – aan elkaar en aan “de wereld” – kreeg en houdt daarin altijd een ondergeschikte (tweede) plaats. Dit vanwege de hoge weg van Gods Liefde, de Liefde voor Zijn volk en voor heel deze wereld – zoals uiteindelijk voluit geopenbaard in en door het lijden en sterven onze Hogepriester Jezus Christus op deze aarde en door Zijn opstanding en hemelvaart. Het dragen en uitdragen van die Liefde (vergevende Liefde! – vanwege ‘onze val’ in het Paradijs), die dus toch allereerst en vooral reeds blijkt uit en bewezen wordt in (binnen) de aanwezigheid van Gods volk in deze wereld, daar hebben wij als Gods kinderen, als gemeente van Jezus Christus, hier op aarde, allereerst naar te streven en die koninklijke Weg hebben wij steeds weer in de eerste plaats zelf te zoeken en te gaan.

Dat dit priesterlijke voorop staat en gaat wordt ook heel de Bijbel door aangewezen en ons voorgehouden. En het gaat hierbij dan in de eerste plaats om de Liefde tot God en om de onderlinge liefde zoals we die bij de kinderen van Gods volk vinden! Het getuigenis dat daarvan uitgaat, samen met het gebed dáár voor “de wereld” die getuigen nog het allerhoogst en allermeest aan de wereld dat wij een God hebben die (vol van) Liefde is en barmhartig en genadig en Die niet wil dat wij verloren gaan, maar dat we tot erkentenis van de Waarheid komen: Gods Zoon ons gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden, ja zelfs van die van de hele wereld. En de kracht van de Heilige Geest werkt mee om de wereld daarvan te overtuigen wanneer Christus gemeente(n) van en bij die Waarheid leven.

Hieronder een aantal teksten waarin dat – die eerste plaats van de priesterlijke aanwezigheid aan de orde wordt gesteld:

(…) 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe Ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij Mij heb gebracht. 5 Als je Mijn woorden ter harte neemt en je aan het ​verbond​ met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort Mij toe. 6 Een koninkrijk van ​priesters​ zul je zijn, een ​heilig​ volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ (Uit Exodus 19)

(…) 9 Maar u bent een ​uitverkoren​ geslacht, een koninkrijk van ​priesters, een ​heilige​ natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (Uit 1 Petrus 2)

(…) 21 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen ​gebeden​ wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2 Bid​ voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, 4 Die wil dat alle mensen worden gered en de Waarheid leren kennen. 5 Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens ​Christus​ ​Jezus, 6 Die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. 7 Om dit te verkondigen ben ik als ​apostel​ aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet – ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen om hun het geloof en de Waarheid te onderwijzen. 8 Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen ​bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid. (Uit 1 Timoteüs 2)

(…) 9 En ze zetten een nieuw ​lied​ in: ‘U verdient het om de ​boekrol​ te ontvangen en zijn ​zegels​ te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke ​stam​ en taal. 10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot ​priesters​ gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’
11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal ​engelen​ rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: ‘Het Lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 13 Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ (Uit Openbaring 5)

Bron afbeelding:  SlideShare

Exodus 19 6 - Kingdom of priests - SlideShare

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s