Alles in dankbare dienst aan U…

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede’

Over de volgorde van het Onze Vader

(1) “Ten slotte wil ik ook nog iets zeggen over de volgorde van het Onze Vader, namelijk dat dit volmaakte gebed ook in de juiste volgorde moet worden gebeden. De eerste, de tweede en de derde bede: ‘Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede’, betreffen het belangrijkste wat wij van God kunnen bidden. Alles wat daarop volgt, moet onderworpen zijn aan de heiliging van Gods Naam, de komst van Gods Rijk en het geschieden van Gods wil. (…)

De laatste bede ‘maar verlos ons van het kwade’, dient ons als voorbeeld dat wij het kwade het laatste moeten afbidden. Dat is twist, duurte, oorlog, pest, allerlei rampspoed en alles wat pijn en verdriet doet aan lichaam en ziel, tijdelijk of eeuwig. Wij mogen het kwade wél afbidden, maar alleen in overeenstemming met de volgorde van het Onze Vader.

Waarom? Er zijn zoveel mensen die God en de heiligen eren en aanroepen, alleen om van het kwade verlost te worden – dat is het wat ze zoeken en bedoelen! Zij denken er zelfs niet aan dat Gods eer, Rijk en wil eerst moeten komen. Het gaat alleen om hun wil, hun rijk en hun eer en zodoende bidden zij dit gebed achterstevoren. Zij beginnen aan het eind en komen nooit meer bij het begin en willen slechts van het kwade verlost worden. Of het tot Gods eer of niet tot Gods eer, of het wel volgens Gods wil of niet volgens Gods wil is, maakt hen niets uit.

Een gelovig mens echter zegt: ‘Lieve Vader, het verdriet en leed drukken mij neer, ik heb veel tegenspoed en beproevingen, ik ben bang voor de dood en de hel – verlos mij toch! Maar niet als het niet dienstbaar is tot Uw eer en in overeenstemming is met Uw wil. Uw eer en wil zijn mij liever dan al mijn rust en gemak, tijdelijk en eeuwig.’

Kijk, dat is een aangenaam en goed gebed, en het wordt
in de hemel zeker verhoord.

Maarten Luther: Auslegung deutsch des Vaterunsers für die einfältigen Laien, 1519, vgl. o.a. WA 2, 126, 5 22

(1) In 1519 publiceerde Luther zijn geschrift Het Onze Vader uitgelegd aan eenvoudige leken. Al eerder was er een Latijnse vertaling verschenen van een prekenserie (1517) van Luther over het Onze Vader onder redactie van Johann Schneider, een leerling van Luther, beter bekend als Agricola (1494-1566). Luther was met deze Latijnse uitgave van Schneider niet erg ingenomen. Liever wilde hij een boekje in de volkstaal over het Onze Vader samenstellen. Dat heeft Luther dan ook gedaan. Uit de titel van de Duitse uitgave (1519) blijkt dat deze versie in de volkstaal inderdaad voor ‘eenvoudige leken’ bedoeld was, of anders gezegd: voor de eenvoudige christenen die niet of nauwelijks Latijn konden lezen of verstaan.

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres info@maartenluther.com en van onze website: http://www.maartenluther.com (contact op de homepage)

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s