Van de rechtvaardigen… (IV)

(…) Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en ​Jezus​ ​Christus, die Gij gezonden hebt. (Johannes 17 : 3)

Ik lees van tijd tot tijd in het uitmuntende boek van de classicus W. F. Otto, over de goden van Griekenland, over die ‘geloofswereld ontstaan uit de rijkdom en de diepte en niet uit de angsten en verlangens van het bestaan’, zoals hij zegt aan het slot. Begrijp je dat deze formulering en deze beschouwingswijze me aantrekken en dat ik — horribile dictu! – minder aanstoot neem aan deze goden dan aan bepaalde vormen van het christendom? Ja, dat ik bijna geloof dat ik deze goden voor Christus kan laten getuigen?

In wat we kennen moeten we God vinden, niet in wat we niet kennen. God wil begrepen worden in de opgeloste niet in de open vragen. (1) Dit geldt voor de verhouding God-wetenschap. Maar evengoed voor de algemeen menselijke vragen van dood, lijden en schuld. We hebben op het ogenblik menselijke antwoorden op deze vragen, we hoeven niet terug te vallen op God. Ook zonder God komen de mensen klaar met deze vragen en dit is altijd zo geweest. Het is eenvoudig niet waar dat alleen het christendom hier een oplossing heeft. De christelijke antwoorden zijn niet meer of minder overtuigend dan eventuele andere oplossingen.

God moet gekénd worden midden in het leven en niet pas aan de grenzen van ons kennen, als we sterk en gezond zijn en niet pas als we lijden, als we werken en niet pas als we zondigen.

Dit is gefundeerd op Gods openbaring (a) in Jezus Christus.
Hij is het centrum van het leven en kwam beslist niet om vragen te beantwoorden.
Gezien vanuit het centrum vallen bepaalde vragen eenvoudig weg
en ook het antwoord op die vragen. (2)

Opgemerkt AJ:
(1) (…) 14 Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen. 15 Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de ​gemeente​ van de levende God, een pijler en fundament der Waarheid. 16 En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: (a) Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de ​engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. (Uit 1 Timoteüs 3)

(2) Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is dus God zelf Die zich aan ons geopenbaard heeft in het vlees en Die geloofd wil worden op Zijn Woord en werk hier op aarde. (Zie o.m. Johannes 10 : 35-38)
Het gaat er bij het onderwijs aan jongeren en gemeente dan ook niet om dat eerst allerlei vragen die bij hen leven aan bod zullen komen, maar dat ze onderwezen worden in wat wij in Christus gemeente als Waarheid erkennen en belijden. En dat gebeurd in de HC wel met behulp van vraag en antwoord, maar dat is daar toch heel iets anders dan hoe men tegenwoordig “vanuit de mens” en niet vanuit het geloof en vertrouwen God (de Bijbel) wil (laten) bevragen. Bij het beluisteren van wat Gods Woord ons te zeggen heeft, past ons altijd en overal een ootmoedige luisterhouding.

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “God kennen midden in het leven” – “Terug naar de Bron” (4 oktober) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

Bron afbeelding:  Pinterest

Johannes 10 30-33 - The Father and I are One - Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s