‘Het Onze Vader uitgelegd voor de eenvoudigen’, 1519 (6)

(…) 1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het ​bidden​ was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons ​bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. (Uit Lukas 11)

De eerste bede (1): Uw Naam worde geheiligd.

Alhoewel slechts enkele woorden, wat een oneindig diepzinnige bede is ons hier gegeven om vanuit het hart te bidden! Onder de zeven smeekbeden is er geen groter bede om te bidden dan: ‘Uw Naam worde geheiligd.’

Merk op dat Gods naam van zichzelf heilig is en niet door ons geheiligd wordt, want het is God die ons en alle dingen heiligt. Nee, dit betekent (zoals St. Cyprianus verklaart) dat het in ons geheiligd moet worden. In deze bede wordt God alles en wordt de mens niets. De andere zes smeekbeden dienen hetzelfde doel en dezelfde intentie, namelijk het heiligen van Gods naam. Als dat is gebeurd, is alles goed gedaan, zoals we zullen zien.

Om te zien hoe Gods naam in ons wordt geheiligd, vragen we ons eerst af hoe deze in ons ontheiligd en onteerd wordt. Om dit te verduidelijken, zeggen we kortweg dat het op een dubbele manier in ons wordt onteerd: ten eerste wanneer we Gods naam misbruiken om te zondigen – ten tweede wanneer Hem van deze Naam beroven – om deze aan onszelf of andere goden toe te kennen – waardoor we  Zijn heilige Naam ontvreemden.

Een heilig vat (2) in de kerk kan op twee verschillende manieren worden geschonden: ten eerste wanneer het niet wordt gebruikt in dienst van God maar voor menselijke doeleinden; ten tweede, als het wordt geroofd en gestolen (om elders te dienen).

De naam van God wordt eerst in ons ontheiligd wanneer we hem misbruiken, zoals bijvoorbeeld wanneer we hem gebruiken, niet voor de zorg, verbetering of voordeel van onze ziel, maar voor zondige doeleinden en ten nadele van onze ziel.

De verschillende manieren waarop dit wordt gedaan zijn bijvoorbeeld: toverij (magie), uitdrijving (exorcisme), liegen, zweren, vloeken, bedriegen etc. Deze staan ​​allemaal in het tweede gebod van God: ‘Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken.’

Kort samengevat:
We ontwijden Gods naam als we niet als Zijn kinderen leven en samenleven.
(3)

(1) Uit het voorwoord: ‘De tekst van Luther’s uiteenzetting is niet moeilijk te volgen. Luther behandelt niet alleen de verschillende delen van het gebed (inleiding, elk van de smeekbeden en het Amen), maar bespreekt de aard van het gebed in de eenvoudige woorden van het dagelijkse (mensen)leven.
De vertaling is gebaseerd op de tekst, Auslegung deutsch des Vaterunsers für die einfältigen Laien (Weimarer Ausgabe) WA 2, (74) 80-130. ‘

(2) Afgezonderd voor de dienst aan God – denk aan het tempelgerei – maar hier gaat het natuurlijk over de leden van Christus gemeente zoals die van de wereld afgezonderd zijn om God met heel hun hart lief te hebben en te dienen.

(3) De Naam van God wordt in Christus gemeente juist daarin op het heerlijkst geheiligd wanneer onze drie-enige God erkend en aanbeden wordt als onze Vader, Die ons in Jezus Christus genadig tot Zijn kinderen aangenomen heeft en waar ook wij – als Zijn geliefde kinderen! – elkaar steeds weer vergeving schenken en elkaar (daarom) in Jezus Christus aanvaarden als geliefde broeders en zusters waarmee wij in hartelijke verbondenheid hebben samen te leven door het werk van de Heilige Geest. (Zie o.a. deze Bijbelteksten over liefhebben van de naaste)

Maarten Luther:  Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 2, 87, 8-34 (translation used: Luthers Works, Amercan Edition vol. 42, p. 27-28)

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) the email address to: info@martinluther-quotes.com
Or, they can use our web-form on the homepage of www.maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from these weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

NB. Bovenstaande tekst is een vertaling van de Engelstalige Luther-quote.

Bron afbeelding:  Bible verses

Lukas 11 2 - Hollowed be Thy Name - Bible verses

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s