Een elite van priesters in de kerk?

(…) 4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God ​uitverkoren​ en kostbaar, 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een ​heilig​ priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door ​Jezus​ ​Christus. (Uit 1 Petrus 2)

Priesterschap – behandelde tekst: 1 Petrus 2 : 5

(…) Petrus schrijft: ‘Word gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offeranden op te offeren’ (vgl. vers 5). De apostel heeft hier in deze woorden de uitwendige en zichtbare priesterstand afgeschaft die voorheen in het Oude Testament geweest is. Verder neemt hij ook de hele uitwendige tempeldienst weg. Daarmee wil hij zeggen: zowel de uitwendige en zichtbare offerdienst, alsook de priesterstand van het Oude Testament heeft nu opgehouden te bestaan.

Daarom komt er nu een ander priesterschap, dat andere offers offert, namelijk offers die geheel geestelijk zijn. Bijgevolg dat zij, die men nu onder ons priesters noemt, voor God geen priesters zijn – dat is ook op deze tekst van Petrus gegrond. Verder als wij vragen of Petrus onderscheid maakt tussen de geestelijke en de burgerlijke stand, zoals men nu de priesters ‘geestelijk’ en de andere christenen ‘wereldlijk’ noemt, dan moeten zij, tegen wil en dank, toegeven dat Petrus spreekt over alle christenen.

Daarom is het duidelijk dat Petrus hier niets over de priesterstand zegt, die zij verzonnen hebben en alleen aan zichzelf voorbehouden. Daarom zijn onze bisschoppen niets anders dan Sint‑Nicolaas bisschoppen [letterlijk!]. Zoals hun priesterschap is, zo zijn hun wetten, offers en werken.

Daarom hebben alleen zij het heilige en geestelijke priesterschap, die ware christenen zijn en op de levende Steen gebouwd zijn (vgl. 1 Petrus 2 : 5). Want omdat Christus de Bruidegom is en wij de bruid zijn, heeft de bruid alles wat de Bruidegom heeft, en dat wederkerig. De bruid geeft zichzelf en alles wat zij heeft en de Bruidegom geeft ook Zichzelf en alles wat Hij heeft.

Nu is Christus de Hogepriester door God Zelf gezalfd. Eerst heeft Hij Zijn eigen lichaam voor ons geofferd – wat het hoogste priesterschap is. Daarna heeft Hij aan het kruis voor ons gebeden. In de derde plaats heeft Hij het Evangelie verkondigd en alle mensen onderwezen om God en Hem [= Christus] te kennen. Deze drie ambten heeft Hij ook aan ons allen gegeven. Daarom, omdat Hij Priester is en wij Zijn broeders en erfgenamen zijn, hebben alle christenen macht en bevel dat zij prediken en voor God treden – dat is: dat de een voor de ander bidt (1) – en dat zij zichzelf aan God opofferen.

Maarten Luther: Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt, Erste Bearbeitung 1523, vgl. WA 12, 306, 25 – 308, 7 (verkort)

(1) Opgemerkt AJ: Jezus leert ons in het Onze Vader dat wij altijd “gezamenlijk” bidden en schuld belijden en vergeven, ook wanneer wij ons terugtrekken om alleen/eenzaam te bidden in “de binnenkamer”, bidden wij samen met en voor al onze broeders en zusters!

Priesterschap: Over het misbruik van het sacrament, 1521

(…) Paulus zegt: Ik bid u dan, broeders, door de barmhartigheid van God, dat u uw lichamen stelt tot een offer, dat levend, heilig en voor God welbehaaglijk is, dat is uw redelijke godsdienst. (vgl. Romeinen 12 : 1). Niemand kan ontkennen dat Paulus hier een priesterlijk ambt beschrijft, dat uit niets anders bestaat dan redelijke offers brengen, dus geen onvernuftige koeien of kalveren, zoals onder de wet. Daarentegen dat zij zichzelf aan God opofferen. Dit offeren geldt voor alle christenen, daarom moeten noodwendig álle christenen priesters zijn.

Wie kan hier iets tegenin brengen? Uit deze tekst van Paulus weten wij niet alleen wat het nieuwe priesterschap is, maar ook wat het ambt en offer van dit priesterschap moet zijn. Namelijk dat zij hun leden die op aarde zijn, zullen doden, en aan God als een heilig offer zullen offeren (vgl. Kolossenzen 3 : 5 vv). Met dit woord heeft Paulus alle offers van de wet verklaard en duidelijk gemaakt. Op die manier heeft ook Christus, de Hogepriester, eerst Zichzelf geofferd, en door Zijn nieuwe priesterschap de wet en al haar ambten vervuld. Zo is Hij een voorbeeld geworden voor al Zijn kinderen en alle priesters, opdat zij in Zijn voetstappen wandelen en Hem navolgen.

Hiermee komt ook Petrus overeen: Laat uzelf ook als levende stenen daarop bouwen tot een heilig priesterdom, om geestelijke offers te offeren die aangenaam zijn voor God door Jezus Christus (1 Petrus 2 : 5). Gaat dit niet over alle christenen? Worden niet alle christenen als levende stenen op Christus gebouwd en zó op Hem gebouwd dat zij priesters zijn? Zij offeren geen onvernuftige dieren maar zichzelf, naar het voorbeeld van Christus, met geestelijke offers als zij de werken van het vlees door de Geest doden (vgl. Romeinen 8 : 13).

Maarten Luther: Vom Mißbrauch der Messe, 1521, vgl. WA 8, 492, 13‑35

NB. Deze blog werd geschreven n.a.v het artikel “Prof. A. van de Beek: Vrijspraak bij Luther kan niet zonder priester” –  RD Kerk & religie, 27-10-2017)

Zie eventueel ook nog:  De sleutel(macht) van het Woord…

Bron afbeelding:  Pinterest

1 Petrus 2 5 - Priesterhood - Pinterest

 

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s