Opperherder zend ons herders (geen kerkleiders!)…

De oogst is groot. (Uit Matteüs 9 : 35-38)

De blik van de Heiland valt vol erbarmen op zijn volk, op Gods volk. Het kon Hem niet voldoende zijn, dat maar een enkele zijn roepstem gehoord had en Hem navolgde. Zijn evangelie van het Godsrijk en zijn Heilandskracht behoorden aan de armen en de zieken, waar Hij die in Zijn volk ook vond.

De aanblik van de volksmassa, die bij zijn discipelen misschien afkeer, toorn of verachting opwekte, vervulde het hart van Jezus met diep erbarmen en verdriet. Geen verwijt, geen aanklacht! Gods geliefde volk lag mishandeld terneer, en de schuld daaraan trof degenen die de dienst van God aan hen verrichten moesten…

Vragen, maar geen antwoord; nood, maar geen hulp; gewetensangst, maar geen bevrijding; tranen, maar geen troost; zonden, maar geen vergeving! Waar was de goede herder die dit volk nodig had?

Wat hielp het hier, dat er Schriftgeleerden waren die het volk met harde dwang naar de synagogen dreven; dat de ijveraars voor de wet de zondaars hard veroordeelden zonder hen te helpen; wat hielpen daar zelfs de rechtgelovigste predikers en uitleggers van het woord van God, wanneer niet het volle erbarmen en het echte verdriet over het misbruikte en mishandelde volk van God hen vervulde? Wat baten Schriftgeleerden, wettische vromen of predikers, wanneer de gemeente geen herders heeft?

Dat gaat Hem aan het hart. Zijn goddelijk erbarmen gaat uit naar deze verlaten kudde, de massa om Hem. Menselijk gezien is het een wanhopig beeld. Maar niet voor Jezus. Hij ziet hier, waar Gods volk mishandeld, ellendig en armzalig voor Hem staat, het rijpe oogstveld van God. ‘De oogst is groot!’ Het uur is gekomen, dat deze armen en ellendigen thuisgebracht worden in het Rijk van God.

Nu is er geen tijd te verliezen. Oogstarbeid duldt geen uitstel. ‘Maar arbeiders zijn er weinig.’ Is dat een wonder, waar aan zo weinigen deze barmhartige blik van Jezus geschonken is? Wie zou ook dit werk kunnen opnemen dan hij die deel heeft gekregen aan het hart van Jezus die door Hem ziende ogen heeft gekregen?

Jezus zoekt hulp. Hij kan het werk niet alleen doen. Wie zijn de medearbeiders die Hem helpen? God alleen kent ze en moet ze aan zijn Zoon geven. Wie zou zich ook uit zich zelf daartoe kunnen aanbieden, Jezus’ helper te zijn? Zelfs de discipelen mogen dat niet. Zij moeten de Heer van de oogst bidden, arbeiders te zenden ter rechter tijd; want het is tijd. (1)

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “De  boden” – “Oogstarbeid duldt geen uitstel” (25 april) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

(…) 14 En dit ​evangelie​ van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. (Uit Matteüs 24)

(1) (…) Hoe staat het nu met de Reformatie van Luther? Volgens de regels van de historische wetenschap gaat de Reformatie aan de Contra-reformatie vooraf. Volgens de maatstaven van een eschatologische duiding van de geschiedenis is het precies omgekeerd: de Contra-reformatie gaat vooraf aan de Reformatie. Dat Luther de boodschap van het kruis weer openlijk verkondigt, is stellig het werk van God ten behoeve van zijn vervolgde kerk. Maar het is niet nog niet de grote Reformatie, het is slechts het voorspel tot de Contra-reformatie. Het heeft dus niets te maken met het duizendjarig vrederijk. Noch het zwaard, noch enige macht en ook geen productieve utopie, zal voorbereidend werk kunnen doen voor het messiaanse rijk. De Christen blijft niets anders over dan de eis van het strikte pacifisme na te volgen: verdragen, uithouden, wachten – in het openbaar het evangelie verkondigen, openlijk bidden om het ingrijpen van God: ‘Het enige wat je in deze laatste fase troost, is de jongste dag en jouw geloof dat de Heer regeert in eeuwigheid — uiteindelijk zullen alle goddelozen vergaan’. (…)
Bovenstaande citaat is een gedeelte uit “Luther – mens tussen God en duivel” van prof. Heiko A. Oberman zoals te lezen is in Hoofdstuk II “De Antichrist en zijn werk”  op blz. 77).

Bron afbeelding: Pinterest

Lukas 10 2 - Pray the Lord of the harvest - Pinterest

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s