Reformatie herdenken(1): ellende, verlossing en dankbaarheid…

(…) 1 U was dood door de misstappen en ​zonden​ 2 waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ​ongehoorzaam​ zijn… (Uit Efeziërs 2)
(…) 13 maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. 14 Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en ​Christus​ zal over u lichten. 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, 16 u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is… (Uit Efeziërs 5)

Ook in de maand oktober wordt er in de “Luther-citaten” wat meer aandacht gegeven aan het feit dat Luther 500 jaar geleden op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflaat ter discussie stelde. Dat dit gebeuren (na de Pinksterdag) zou uitlopen op de grootste geestelijke opwekking aller tijden kon toen niemand bevroeden – nog minder dat de Catechismus, dat is: de Tien Geboden, het Geloof en het Onze Vader daarin zo’n belangrijke rol zouden spelen. Dit is dan ook de reden waarom het citaat voor deze week uit Luthers boekje Eine kurze Form der zehn Gebote, eine kurze Form des Glaubens, eine kurze Form des Vaterunsers (1520) is gekozen. We kunnen veilig stellen dat hier in korte lijnen de hele inhoud van Luthers prediking is weergegeven: ellende, verlossing en dankbaarheid.

Hier volgt het citaat:

Het is niet zonder bijzondere ordening van Godswege geschied dat het voor de eenvoudige christenen, die de Schrift niet lezen kunnen, ingesteld is om de Tien Geboden, het Geloof en het Onze Vader te leren en te kennen. In deze drie stukken is voorwaar alles wat in de Schrift staat en wat altijd gepredikt kan worden, ook alles wat een christen nodig is te weten, grondig en overvloedig begrepen. En wel in zulke korte en eenvoudige woorden, dat niemand zich beklagen of verontschuldigen kan dat wat hem nodig is tot zaligheid, te veel zou zijn, of te moeilijk is om te onthouden.

Want drie dingen zijn een mens nodig te weten om zalig te worden. Het eerste is, dat hij weet wat hij doen en laten moet. Het tweede, wanneer hij nu ziet dat hij het niet doen of laten kan uit eigen krachten, dat hij dan weet waar hij het halen, zoeken en vinden moet, waardoor hij het alsnog doen en laten moge. Het derde is, dat hij weet hoe hij het zoeken en vinden zal.

Zoals het eerst voor een zieke vooral nodig is dat hij weet waarin zijn ziekte bestaat. Daarna is het nodig dat hij weet waar het geneesmiddel is dat hem helpt om te doen en te laten wat een gezond mens doet en laat. In de derde plaats moet hij het nodige begeren, zoeken en vinden of laten brengen.

Op deze manier leren eerst de geboden de mens zijn ziekte kennen, zodat hij ziet en ondervindt wat hij doen en niet doen, laten en niet laten moet en zichzelf erkent een zondig en verdorven mens te zijn. Daarna houdt het Christelijk Geloof hem voor en leert hem waar hij het geneesmiddel, namelijk de genade, halen moet, dat hem helpt vroom te worden en de geboden te houden. En God wijst hem Zijn barmhartigheid aan, in Christus betoond en aangeboden. Ten derde leert het Onze Vader hem hoe hij dat medicijn moet begeren, vinden en tot zich laten brengen, namelijk met geregeld, deemoedig en vertroostend gebed. Dan zal het hem gegeven worden, en zó wordt hij zalig. Dat zijn de drie stukken in de hele Schrift.“

Maarten Luther: Eine kurze Form der zehn Gebote, eine kurze Form des Glaubens, eine kurze Form des Vaterunsers, 1520, vgl. WA 7, 204, 5 – 205, 2; Betbüchlein 1522, vgl. WA 10.2, 376, 12 – 377, 13

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: http://www.maartenluther.com

Bron tekst:  SlidePlayer

Galaten 5 13-26 - For you were called - SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Catechismus, Gemeente, Geschiedenis, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s