Het uitwendig en inwendig werk van de Heilige Geest…

(…) 19 Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn ​leerlingen, door hen te ​dopen​ in de naam van de Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie (1), alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Uit Matteüs 28)

(…) 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? (Uit Romeinen 10)

Nu God Zijn heilig Evangelie heeft laten uitgaan onder de mensen, handelt Hij met ons op twee manieren.
In de eerste plaats uitwendig en in de tweede plaats inwendig.
– Uitwendig handelt Hij met ons door het mondeling gesproken woord van het Evangelie en door zichtbare [of tastbare] tekenen, zoals de Doop en het Avondmaal zijn (2).
– Inwendig handelt Hij met ons door de Heilige Geest en het geloof, bovendien door alle andere gaven. Echter wel in die maat en orde dat de uitwendige zaken zullen en moeten voorafgaan aan de inwendige. De inwendige zaken moeten volgen en door de uitwendige zaken gewerkt worden.

Want God heeft het zo besloten: dat Hij niemand de inwendige zaken wil geven dan alleen door het middel van de uitwendige zaken. Hij wil immers op geen andere manier aan iemand de Geest of het geloof geven, dan alleen door het uitwendige Woord en de tekenen [= sacramenten]. Dit alles alleen zoals Hij dat ingesteld heeft volgens het Evangelie van Lukas: ‘Laten zij naar Mozes en de Profeten luisteren’ (Lukas 16 : 29).

Vandaar dat ook Paulus de doop het bad der wedergeboorte noemt, waarin de Heilige Geest door God rijkelijk uitgegoten wordt (Titus 3 : 5). Het mondeling gesproken Evangelie wordt door Paulus bovendien een Goddelijke kracht genoemd, die allen zalig maakt die daarin geloven (Romeinen 1 : 16).

Broeders, op deze orde moet u letten, want dat is van het grootste belang! Hoewel dan de geestdrijvers zich voordoen alsof zij hoog opgeven van Gods Woord en Geest en zich beroemen op een voortreffelijke, brandende liefde en ijver om de waarheid en de gerechtigheid van God, toch is het hun bedoeling om deze door God ingestelde orde om te keren. Uit weerspannigheid willen zij het tegenovergestelde instellen en daarom drijven zij het op deze manier: alles wat God uitwendig verordent om het inwendige door Zijn Geest te werken – zoals reeds gezegd is – bespotten zij.

Ach, hoe vol hoon en laster verwerpen zij alle genademiddelen en slaan zij die
in de wind en willen eerst beginnen met de Geest.

Maarten Luther: Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sacrament, vgl. WA 18,136,9-31

(1) Hij is met ons door het getuigenis van de apostelen dat God in deze wereld d.m.v. zijn gemeente(n), die door het werk van de Heilige Geest, de verkondiging van het Evangelie en de bediening van de sacramenten voortzetten tot  de wederkomst.
(2) Het uitwendig werk (nog) voorafgaand aan de Doop van onze pasgeboren kinderen, dat is het (altijd voortgaande) gebed tot onze Drie-enige God in de gemeente voor onze (ongeboren) kinderen en voor elkaar en natuurlijk ook de verkondiging van het Woord (o.m. door het verkondigend belijden van Gods Woord aan dopeling, ouders en gemeente door het lezen van het Doopformulier) voorafgaand aan het dopen.
Leest hoe vast het formulier ons belijden laat dat de doop betuigt en verzegelt dat God onze Vader is (niet “wil zijn”!) en dat daarom het kind later alleen nog maar deze waarheid zal kunnen gaan ontkennen en daarmee in strijd leven met de Waarheid in leer én leven.

Bron tekst: “Maarten Luther – Mijn enige troost – 365 dagen met de Heidelbergse Catechismus” samengesteld door H.C. van Woerden, Den Hertog uitgeverij.

Bron afbeelding:  Sing Out my Soul to The Lord – blogger

Romeinen 10 6-10 - Who shall ascend - Sing Out - blogger

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Catechismus, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s