Vrede met God…

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben ​vrede​ met God
door onze Heere ​Jezus​ ​Christus. (Romeinen 5 : 1)

‘Wij hebben vrede met God’. Onze strijd met God is dus beëindigd. Ons weerspannig hart heeft zich geschikt naar Gods wil. Onze eigen wensen zijn stil geworden. De overwinning is aan God en ons vlees en bloed die God haten zijn verslagen en moeten zwijgen. ‘Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God’.

God heeft gelijk gekregen. God is rechtvaardig, of wij zijn wegen verstaan of niet; God is rechtvaardig, of Hij ons nu straft en tuchtigt of ons begenadigt. God is rechtvaardig, wij zijn de overtreders. Wij zien het niet, maar ons geloof moet het belijden: God alleen is rechtvaardig. Wie zo in het geloof erkent dat het gelijk, het recht, aan Gods kant is, is voor God op de rechte plaats gekomen; hij is voor God recht-vaardig geworden, om voor Hem te kunnen bestaan.

‘Wij hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus’. Ook Gods strijd tegen ons is dus beëindigd. God haatte de wil die zich voor Hem niet wilde buigen. Ontelbare keren riep Hij, vermaande, smeekte en dreigde Hij, tot zijn toom over ons geen geduld meer kende. Toen hief Hij zijn hand op om te slaan, toen sloeg Hij toe.

Hij trof de enige onschuldige op de aarde. (1) Het was zijn lieve Zoon, onze Here Jezus Christus. Jezus stierf voor ons aan het kruis, geslagen door de toom Gods. God zelf had Hem daartoe gezonden. Toen zijn Zoon zich boog tot in de dood voor zijn wil en recht, was Gods toom gestild. Wonderbaarlijk geheimenis – God heeft vrede met ons gesloten door Jezus Christus.

‘Wij hebben vrede met God’. Onder het kruis is vrede. Hier is de overgave aan Gods wil, hier is de vrede van het geweten in de vergeving van al onze zonden. Hier onder het kruis, is de toegang tot de genade waarin wij staan, hier is de altijd open deur naar de vrede met God. Hier ligt de weg waarlangs de wereld de vrede kan vinden met God.

Daarom is het kruis van Jezus Christus voor zijn gemeente een eeuwige bron
van vreugde en hoop op de komende heerlijkheid Gods.

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Vrede met God” – (2 maart) “Na de strijd” – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

(1) (…) Wie van u zonder ​zonde​ is, laat die als eerste een ​steen​ naar haar werpen. 8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. 9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten ​Jezus​ alleen en de vrouw in het midden. 10 En ​Jezus​ richtte Zich op en zei tegen haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zei: Niemand, Here. En ​Jezus​ zei: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! (Uit Johannes 8)

Bron afbeelding:  Pinterest

Romeinen 5 1 Peace with God through Jesus Christ - Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s