EO, De Passion en “het eerloos lijden”…

En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de Schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opstaan. Hij sprak dit woord vrijuit. En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen. Maar Hij keerde Zich om en, ziende naar zijn discipelen, bestrafte Hij Petrus en zei: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.  (Marcus 8 : 31-53)

De roep tot navolging staat hier in samenhang met de lijdensaankondiging van Jezus. Jezus Christus moet lijden en verworpen worden. Het is het moeten van de belofte Gods, opdat de Schrift vervuld worde. (1)

Lijden en verworpen worden is niet hetzelfde. Jezus kon immers de in het lijden nog gevierde Christus zijn. Op dit lijden zou nog het volle medelijden en de bewondering van de wereld kunnen rusten. Het lijden zou als iets tragisch nog in zich zelf eigen waarde, eigen eer en waarde kunnen hebben. Jezus is echter de in het lijden verworpen Christus.

Het verworpen worden ontneemt het lijden elke waardigheid en eer. Het moet een eerloos lijden zijn. Lijden en verworpen worden zijn de samenvattende uitdrukking voor het kruis van Jezus. Kruisdood betekent: als verworpene, uitgestotene, lijden en sterven.

Jezus moet lijden en verworpen worden krachtens goddelijke noodzakelijkheid. Elke poging, het noodzakelijke te verhinderen, is satanisch. Zelfs of juist daar, waar die uit de kring van de discipelen komt; want die wil Christus niet Christus laten zijn.

Dat het Petrus, de rots van de kerk is, die zich hier schuldig maakt direct na zijn belijdenis van Jezus Christus en na zijn aanstelling door Hem, laat zien, dat de kerk van meet af aan zelf aanstoot neemt aan de lijdende Christus.

Ze wil niet zo’n Heer en ze wil zich als kerk van Christus niet de wet van het lijden door haar Heer laten opdringen. Het protest van Petrus is zijn onwil zich te schikken in het lijden. Daarmee is de duivel in de kerk gevaren. Hij wil haar van het kruis van haar Heer losrukken.

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Navolging en kruis” – (25 februari) “Het onbegrepen kruis” – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

(1) (…) 26 Moest de ​Christus​ dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En Hij begon bij ​Mozes​ en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. (Uit Lukas 24)

Bron afbeelding:  Biblia.com Verse of the Day

Lukas 24 25-26 - Suffer - Bibliacom Verse of the Day

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s