Lichaam én geest…

(…) En blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
(Genesis 2 : 7b)

Lichaam en leven gaan hier volledig in elkaar over. God blaast zijn Geest in het lichaam van de mens. En deze geest is leven, maakt de mens levend. Het overige leven schept God door zijn woord, de mens geeft Hij van zijn leven, van zijn geest. De mens als mens is niet denkbaar zonder de geest Gods. Als mens leven wil zeggen als lichaam in de geest leven.

De vlucht uit het lichaam is evenzeer een vlucht uit het mens-zijn als de vlucht uit de geest. Het lichaam is de existentievorm van de geest, zoals de geest de existentievorm van het lichaam is. Dit alles heeft alleen op de mens betrekking, want alleen bij de mens vinden wij lichaam en geest.

Het menselijk lichaam verschilt van alle andere lichamen daarin, dat het de existentievorm van Gods geest op aarde is, zoals het met alle andere leven daarin overeenkomt, dat het aarde is. Het menselijk lichaam leeft werkelijk alleen door Gods geest, dat is juist zijn wezen. God verheerlijkt zich in het lichaam en wel in de specifieke lichamelijke bestaansvorm van het menselijk lichaam. (1)

Daarom treedt God, als het oorspronkelijk lichaam in zijn geschapen zijn is verminkt, opnieuw binnen in het lichaam, in Jezus Christus en als ook dit lichaam uiteengereten is, in de gestalten van het sacrament van het lichaam en bloed. Lichaam en bloed van het Avondmaal zijn de werkelijkheden van de nieuwe schepping, die de belofte bevatten voor de gevallen Adam. Omdat Adam geschapen is als lichaam, wordt hij ook verlost als lichaam, in Jezus Christus en in het sacrament.

De zo geschapen mens is de mens als beeld en gelijkenis van God. Beeld en gelijkenis, niet ondanks maar juist in deze lichamelijkheid. Want in zijn lichamelijkheid is hij betrokken op de aarde en op het lichaam van de ander, is hij er voor anderen, en is hij op anderen aangewezen. In zijn lichamelijkheid vindt hij de broeders en de aarde. Zó schepsel, is de mens uit aarde en geest ‘gelijkend’ op zijn schepper God.

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Wat is de mens” – (18 februari) “Lichaam en geest” – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

(1) Opgemerkt door AJ: We hebben hierbij dan te denken aan en te maken met de bij de schepping aan de mens geschonken (beperkte) menselijke geest, daarnaast zijn er hemelse en ook boze geesten die allen bestaan door en vanwege Gods Geest, maar alleen (in) de Heilige Geest is de volledige volheid en volmaaktheid van onze drie-enige God, Die Zich door Woord en Sacrament woning wil maken en maakt in ons lichaam en Die op de nieuwe aarde in volheid in de vernieuwde mensheid woning zal hebben.

Uit 1 Korintiërs 15:
44 Een natuurlijk lichaam wordt ​gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.
45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens ​Adam​ is geworden tot een levend wezen, de laatste ​Adam​ tot een levendmakende Geest.
46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke.
47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel.
48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen.
49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.

Bron afbeelding:  Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Natuur, Politiek, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s