Tegelijk onheilig en heilig…

(…) 10 Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering (a) tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. 11 Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden, wat een grote inzet heeft dat in u teweeggebracht! (Uit 2 Korintiërs 7)

N.a.v. Lukas 24 vers 13-35 : “Een Christen is op hetzelfde moment een zondaar en een heilige, tegelijk slecht en goed. (1) Want wat onze persoon aangaat zijn we in zonden, en wat onze eigen naam aangaat zijn we zondaren. Maar Christus geeft ons een nieuwe naam. Hij noemt ons: ‘Uw-zonden-zijn-u-vergeven. Die naam houdt in: omwille van Christus zijn al uw zonden vergeten en vergeven. Zo is het beide wáár: de zonden zijn er – want de oude-Adam is nog niet helemaal gestorven – en ze zijn er ook niet, omdat God ze om Christus’ wil niet wil zien.

Voor mijn ogen zijn ze er, ik zie en voel ze wel degelijk! Maar hier is Christus – Hij laat aan mij verkondigen: ’Ik moet boete (a) doen.’ Dat is: ik moet belijden dat ik een zondaar ben, én in Zijn Naam vergeving van zonden geloven (vgl. Handelingen 5 : 31).

Want de boete – hoewel deze niet gemist kan worden – is op zich niet genoeg om de zonden weg te nemen. Het moet zovér met je komen dat je in de Naam van Christus gelooft en zó ook voor jezelf de vergeving van zonden ontvangt. Waar dit geloof is, daar ziet God geen zonden meer. Want daar sta je voor God niet in je eigen naam, maar in de Naam van Christus – Hij kleedt en versiert je met Zijn genade en gerechtigheid.

Dat doet Hij, hoewel je in eigen waarneming een arme zondaar bent en vol zit met zwakheid en ongeloof. Toch hoef je daarvan geen doodschrik te krijgen – hoe zou je anders de prediking van de boete nog kunnen horen? (b) Daarom, zeg dan: ‘Ach Heere, ik ben een arme zondaar, dat weet ik, maar U zegt: “Zo zal het toch niet met je blijven, want Ik heb bevel gegeven dat in Mijn Naam vergeving van zonden gepredikt moet worden”’ (vgl. Lukas 24 : 47).”

(1) Het bovenstaande citaat is genomen uit de derde (!) preek die Luther op Paasdag 1533 thuis in besloten kring heeft gehouden. Deze drie preken omvatten tezamen 20 pagina’s in de ‘Weimarer Ausgabe’ (afgekort: WA). Het zijn dus geen lange preken. Waarschijnlijk werden ze n.a.v. de Schriftlezingen die voor die dag bestemd waren, uitgesproken na de gemeenschappelijke maaltijden. De twee eerste preken gaan over de opstanding op de Paasmorgen uit Mattheüs 28. De tekst voor de derde preek was Lukas 24 vers 13-35.

Maarten Luther: Predigten des Jahres 1533 (Ausgabe: Hauspostille 1544). Über das Evangelium Lucå am 24. v. 13-35. Die dritt predig vom Osterfest, Anno 1533, vgl. WA 52, 264, 33 – 265, 10

(a) Boete: = berouw of bekering. Boete (Busse) in de hele Lutherse context en Bijbelvertaling een vaak gebruikt woord. Daarvoor gebruiken wij (ook de SV) vaak terecht het woord ’bekering’. Alleen wel jammer dat ‘bekering’ vooral in de zin van ‘berouw’ door de tijd heen veel aan betekenis heeft verloren.

(b) (…) Maar de mens hoeft geen angst te hebben! Dat is het verschil tussen de mens en alle andere creatuur, dat de mens te midden van uitzichtloosheid, chaos en schuld hopen kan. En wanneer gevraagd wordt, hoe hij dat kan, dan noemen wij de naam van Hem, voor wie het kwaad ineenkrimpt, die de angst zelf angst inboezemt, de naam van Hem, die geheel alleen de angst overwon en in triomf in gevangenschap voerde en aan het kruis sloeg en prijsgaf aan de vernietiging, de naam van Hem, die de overwinningskreet van de van angst verloste mensheid is – Jezus Christus, de gekruisigde en levende. (Dietrich Bonhoeffer geciteerd)

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com

Bron afbeelding:  Pinterest

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s