Eén ding slechts…

(…) 42 Slechts één ding is nodig; (…) Maria heeft het goede deel uitgekozen,
hetwelk van haar niet zal weggenomen worden. (Uit Lucas 10)

Het traktaatje van Luther met de titel: ‘De vrijheid van een christen’, is waarschijnlijk wel één van de bekendste uitgaven van de reformator uit Wittenberg geworden. Er bestaat een Duitse en Latijnse versie. De Latijnse uitgave is soms iets uitgebreider en geeft wat meer bewijsplaatsen uit de heilige Schrift.

Hier volgt een citaat uit de Latijnse variant:

“Eén ding – en dat alleen – is nodig voor het christelijke leven, voor de christelijke gerechtigheid en voor de christelijke vrijheid. En dat is het heilige Woord van God, het evangelie van Christus. Dit wordt duidelijk wanneer Hij in het evangelie zegt: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven’ (vgl. Johannes 11 : 25-26). En evenzo: ‘Wanneer de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, dan zult u werkelijk vrij zijn’ (vgl. Johannes 8 : 36). En ook: ‘Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat’ (vgl. Matthéüs 4 : 4).

Wij houden het dus voor zeker en beschouwen het als een vastgestelde waarheid dat de ziel alle dingen kan missen behalve Gods Woord. Zonder dit Woord is er verder niets waardoor zij geholpen kan worden. Heeft zij echter het Woord, dan is zij rijk en heeft aan niets gebrek. Want met en in dit Woord heeft zij het leven, de waarheid, het licht, de vrede, de gerechtigheid, de zaligheid, de vreugde, de vrijheid, de wijsheid, de kracht, de genade, de heerlijkheid en verder alles wat onbegrijpelijk en onmetelijk goed is. Dit is de reden waarom de profeet in geheel Psalm 119, en op veel meer andere plaatsen, met zoveel zuchten en roepen naar het Woord van God verlangt en smacht.

Daartegenover bestaat er geen ergere straf, in de toorn van God, dan dat Hij een honger (1zendt om Zijn Woord te mogen horen, zoals Amos zegt (vgl. Amos 8 : 11-12). Zoals er aan de andere kant ook geen grotere genade is, dan wanneer Hij Zijn Woord uitzendt, zoals de Psalm zegt: ‘Hij heeft Zijn Woord uitgezonden en hen genezen, en deed hen aan de ondergang ontkomen’ (vgl. Psalm 107 : 18-21 o.a.). En ook Christus is tot geen ander ambt gezonden dan dat van het Woord (vgl. Jesaja 50 : 4). En de apostolische, de bisschoppelijke en de hele geestelijke stand is slechts geroepen en ingesteld voor de dienst van het Woord.

Vraag je nu: ‘Wat is dan dit Woord, of op welke manier moet het gebruikt worden, aangezien er zo véél woorden van God zijn?’ Dan antwoord ik: ‘De apostel legt dit [o.a.] uit in de brief aan de Romeinen, namelijk dat dit het evangelie van God is, betreffende Zijn Zoon Die vlees is geworden, heeft geleden, is opgestaan en is verheerlijkt door de Geest Die heilig maakt. Want ‘Christus prediken’ wil zeggen: de ziel weiden, rechtvaardigen, bevrijden en zalig maken – als zij de prediking tenminste gelooft.’

Want alleen het geloof is het zaligmakende en vruchtdragende gebruik van het Woord van God: ‘Als u met uw mond belijdt dat Jezus Heere is, en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden’ (vgl. Romeinen 10 : 9). En opnieuw: ‘Christus is het einde van de wet tot rechtvaardigheid van ieder die in Hem gelooft’ (vgl. Romeinen 10 : 4). En: ‘De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven’ (vgl. Habakuk 2 : 4 en Romeinen 1 : 17).

Want het Woord van God kan niet door goede werken, maar alleen door het geloof aangenomen en verheerlijkt worden.”

Maarten Luther: Tractatus de libertate christiana (1520), vgl. WA 7, 50, 32 – 51, 22

(1) Honger: een geestelijke hongersnood, omdat de openbare prediking van Gods Woord niet of nauwelijks meer te vinden is. Zoals de genoemde tekst zegt: ‘Zie de tijd komt, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden – niet honger naar brood, of dorst naar water, maar om het Woord des HEEREN te horen. Zodat zij zullen omzwerven van de ene zee tot de andere, en zullen omlopen van het noorden naar het oosten, om het Woord des HEEREN te zoeken en zullen het toch niet vinden’ (Amos 8 : 11-12, weergave DB 1545).

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com

Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zolang ik leef !
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.
(Psalm 27 vers 2, berijmd, NB)

Bron afbeelding:  Do Not Depart

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s