Ons ‘sieraad en feestkleed’…

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven… (Uit Psalm 27 zevende vers, OB)

Hoewel stellig de ruimte van het psalmgebed ver uitgaat boven de beperktheid der persoonlijke ervaring, bidt de enkeling toch in het geloof dit hele gebed (1) van Christus. Het gebed van Hem, die waarachtig mens was en die alleen de ervaringen van deze gebeden ten volle gekend heeft.

Mogen wij dus de wraakpsalmen bidden? Voor zover wij zondaren zijn en aan het ‘wraakgebed’ boze gedachten koppelen, mogen wij het niet. Maar, voor zover Christus in ons is, die alle wraak Gods op zich zelf laadt; wie de wraak van God trof, waar deze ons had moeten treffen; die zo — door de wraak Gods getroffen en niet anders — de vijanden vergeven kon; die zelf de wraak ondervond, opdat zijn vijanden vrij zouden worden, mogen wij als leden van deze Jezus Christus ook deze psalmen bidden: door Jezus Christus, uit het hart van Jezus Christus.

Mogen wij ons met de bidder der psalmen onschuldig, vroom en rechtvaardig noemen? Wij mogen het niet als degenen die wij uit ons zelf zijn; wij kunnen het niet als het gebed van ons verdorven hart; maar wij mogen en moeten het uit het hart van Jezus Christus, dat zondeloos en zuiver was en uit de schuldeloosheid van Christus, waaraan Hij ons in het geloof heeft deel gegeven; voor zover Christus’ bloed en gerechtigheid ons ‘sieraad en feestkleed’ geworden zijn, mogen en moeten wij de onschuldpsalmen bidden als het gebed van Christus voor ons en als zijn geschenk aan ons. Ook deze psalmen behoren ons toe door Hem.

En hoe moeten wij die gebeden van onzegbare ellende en lijden bidden, terwijl wij nog nauwelijks begonnen zijn er in de verte iets van te vermoeden, wat hier wordt bedoeld?

Niet om ons kunstmatig op te werken tot iets dat onze eigen ervaring niet kent, en niet om ons zelf te beklagen. Maar omdat al dit lijden waarachtig en werkelijk geweest is in Jezus Christus. Omdat de mens Jezus Christus ziekte, pijn, schande en dood heeft ondergaan en omdat in zijn lijden alle vlees geleden heeft en gestorven is – daarom zullen en moeten wij de lijdenspsalmen bidden. Wat met ons aan het kruis van Christus geschiedde, de dood van onze oude mens, en wat sedert onze doop eigenlijk met ons geschiedt en geschieden moet in het afsterven van ons vlees, dat geeft ons het recht tot deze gebeden.

Door het kruis van Jezus zijn deze psalmen deel geworden van zijn lichaam op aarde
als gebeden uit Zijn hart.

(1) Het boek van de Psalmen zoals te vinden in het OT.

Opgemerkt:
Lees bij deze meditatie Psalmen 9+10 en Psalm 27 (zie ook hieronder).

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Het bidden van de psalmen” – (8 februari) “Ons ‘sieraad en feestkleed’” – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

Uit Psalm 9+10

(…) 8 Maar de Here zetelt voor eeuwig,
zijn rechterstoel heeft Hij ten gerichte gezet;
9 ja, Hij oordeelt de wereld in ​gerechtigheid,
Hij richt de natiën in rechtmatigheid.
10 Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.
11 Daarom vertrouwen op U wie uw Naam kennen,
want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.

(…) 15 Verbreek de arm van de goddeloze en boze,
straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt.
16 De Here is ​Koning, eeuwig en altoos.
De volken zijn vergaan uit zijn land.
17 De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, Here, gehoord:
Gij sterkt hun ​hart, uw oor merkt op,
18 om recht te doen de wees en de verdrukte,
zodat nooit meer een aards sterveling schrik aanjaagt.

Bron afbeelding:  Bible Verse Images

Psalm 9 9-10 - The Lord is a refuge for the oppressed

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s