Wie Jezus zalig spreekt in Zijn gemeente…

Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. (Mattheüs 5 : 4).

(…) Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij ​vrede​ zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16 : 33)

Waarom moeten de volgelingen van Jezus zo vaak buiten blijven staan?

De treurenden zijn diegenen die, los van dat wat de wereld geluk en vrede noemt, bereid zijn te leven, die totaal anders afgestemd zijn dan de wereld, die niet gelijkvormig aan “de wereld” (1) kunnen worden of dat niet meer willen zijn. Ze dragen rouw over de wereld, over haar schuld, haar lot en haar geluk. De wereld” viert feest en zij staan terzijde; de wereld roept het hun toe: geniet van het leven en zij treuren. Zij zien, dat het schip waarop feestgedruis klinkt, reeds lek is. “De wereld” fantaseert over vooruitgang, kracht, toekomst, de discipelen weten van het einde, gericht en de nadering van het Koninkrijk, waar “de wereld” zo helemaal niet aan toe is.

Daarom zijn de discipelen vreemdelingen in de wereld, lastige gasten, vredeverstoorders, die verworpen worden. Waarom moet de gemeente van Jezus bij zoveel feesten van het volk, waaronder zij leeft, buiten blijven staan? Begrijpt ze haar medemensen niet meer? Of is ze vervallen in mensenhaat en mensen-verachting? Niemand begrijpt zijn medemensen beter dan de gemeente van Jezus. (1) Niemand heeft de medemensen meer lief dan hen die waarlijk discipelen zijn van Jezus – juist daarom zijn ze buitenstaanders en juist daarom dragen zij rouw. Het heeft een diepe betekenis en het is goed, dat Luther het Griekse woord hier vertaalt met ‘rouw dragen’. Op het dragen komt het namelijk aan.

De gemeente van de discipelen schudt de rouw niet af, als had ze daar niets mee te maken, maar ze draagt die. Juist daarin treedt de verbondenheid met de medemensen aan de dag. Daar is tegelijkertijd mee gezegd, dat ze de rouw niet willekeurig zoekt, dat ze niet in eigenzinnige wereldverachting zich onttrekt, maar draagt wat haar is opgelegd en wat ter wille van Jezus op haar neerkomt in de navolging.

Ten slotte worden de discipelen door de rouw ook niet murw, verslagen en bitter, zodat zij er aan te gronde gaan. Zij dragen het veeleer in de kracht van Hem die hen draagt. De discipelen dragen de hun opgelegde rouw alleen in de kracht van Hem die aan het kruis al de rouw gedragen heeft. Ze staan als rouwdragers in de gemeenschap van de Gekruisigde.  Ze staan als vreemdelingen in de kracht van Hem die voor de wereld zo vreemd was, dat ze Hem kruisigde. Dat is hun troost, meer nog: Hij zelf is hun troost, hun Trooster (vgl. Lukas 2 : 25). (2)

De gemeente van vreemdelingen wordt getroost in het kruis, ze wordt daarin vertroost, dat ze verstoten wordt naar de plaats waar de Vertrooster Israëls op haar wacht. Zo vindt ze haar ware Vaderland bij de gekruisigde Heer, hier en in eeuwigheid.

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “De zaliggeprezenen” (16 januari) – “Waarom moet de gemeente zo vaak buiten blijven staan?” – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

(1) Er zijn tijden en plaatsen waar zelfs zij, die nog (willen) pretenderen gemeente(n) van Jezus Christus te zijn, toch ook al wereldgelijkvormig en dus ook “wereld” genoemd kunnen en/of moeten worden en waarbinnen Zijn (ware) discipelen gezien en ervaren worden als “lastige gasten, vredeverstoorders, etc.”, die verworpen en uitgeworpen dienen te worden. In de tijd van Jezus gedroeg “de kerk” (de “Joodse synagoge” met haar leiders) zich als “wereld” tegenover haar eigen Heer en Heiland, de Messias. Later werden ook zijn discipelen vervolgd, verstoten en uitgeworpen.
(2) Daarom vinden zijn discipelen in die omstandigheden, vanwege de verbondenheid met hun Heer, een veel dieper en heerlijker vreugde dan de wereld mensen ooit geven kan. Dat is ook “de schijnbare paradox” van het Avondmaal, waar de gemeente in het gedenken van het lijden en sterven van haar Heer en Heiland, Die zich voor haar overgaf, toch haar diepste vreugde ontvangt en vindt.

Bron afbeelding:  AliExpress.com 

Johannes 16 33 - take heart - I have overcome the world - AliExpress

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s